Konferencija „Švietimo reforma: pasekmės ir įtaka šiuolaikinėje visuomenėje“

Vasario 20 d., penktadienį, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus dalyvavo Klaipėdoje vykusioje Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Žemaitijos regiono susivienijimo konferencijoje „Švietimo reforma: pasekmės ir įtaka šiuolaikinėje visuomenėje“.

Konferencijoje dalyvavo LR Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Dagys, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas, Seimo narys Valentinas Bukauskas, Žemaitijos rajonų švietimo skyrių vedėjai, profesinių sąjungų atstovai.
Susirinkusieji gvildeno tokias temas: švietimo reforma ir jos padariniai, mokytojų statusas šiuolaikinėje visuomenėje, švietimo bendruomenės įtaka ugdymo procesui, mokytojo darbo planavimas ir įtaka ugdymo procesui. Daug diskutuota apie mokyklų tinklo pertvarką, profilinį ugdymą, ideografinį (individualios pažangos) vertinimą. Išklausyti LŠDPS pirmininko Alekso Bružo ir jo pavaduotojo Eugenijaus Jesino pranešimai. Tarp pasisakiusiųjų buvo ir LŠDPS Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė.