Respublikinėje parodoje – mažeikiškių ekspozicija

Praėjusį savaitgalį Vilniuje, LITEXPO parodų rūmuose, vyko trys respublikinės parodos: „Jūsų namai“, „Protingi namai“ ir „Vaikų šalis“. Pastarojoje savo ekspoziciją pristatė ir Mažeikiuose įsikūrusi UAB „Gudragalvis“, vadovaujama direktorės Jurgitos Cholodinskienės. Penktadienį, lapkričio 21-ąją, bendrovė kartu su dailės mokytoju ekspertu Aleksandru Novak surengė seminarą „Kurkime kitaip: netradicinis dailės priemonių pritaikymas“. Šeštadienį mažiesiems parodos lankytojams buvo organizuotos triratukų varžybos.

Į seminarą buvo pakviesti mokytojai, mėgstantys dailę vaikai ir jų tėvai iš visos Lietuvos. Bendrovė, kaip teigė jos atstovė Jolanta Čepauskienė, norėjo pasidžiaugti tuo, ką siūlo dailės priemonių gamintojai. Pasidalyti idėjomis paprašė dailės mokytoją A.Novak. Pasakodamas apie dailės priemones, jų komponavimą, derinimą bei įvairių medžiagų savybes, mokytojas pristatė ir savo bei moksleivių darbelius, pabrėžęs, jog tai nėra galutiniai variantai. Nestokojantys kūrybiškumo ir fantazijos medžiagas gali derinti savaip.

Po teorinės seminaro dalies sekė praktinė – dalyviai turėjo progą savo rankomis išbandyti įvairias medžiagas.

 

UAB „Gudragalvis“ taip pat paskelbė du konkursus. Pirmasis, truksiantis iki šių metų gruodžio 29 dienos, kviečia kurti lėles ir dekoracijas teatrui. Antrajam konkursui „Kurkime kitaip: netradicinis dailės priemonių pritaikymas“ reikia pristatyti darbus, kurie nustebintų idėja, netikėtu žinomų medžiagų panaudojimo būdu ir sudomintų kitus kūrėjus atlikimo technika. Šis konkursas vyks iki gruodžio 30 dienos. Organizatoriai pageidauja, kad darbams būtų panaudota dalis medžiagų, kurias siūlo bendrovė. Vertinimo komisija išrinks po tris konkursų nugalėtojus, kuriems atiteks įvairūs prizai, o darbai bus išspausdinti planuojamame leidinyje „Kurkime kitaip“.

 

Šaltinis: Būdas žemaičių