Mažeikių rajone pradėta vykdyti prevencinė priemonė „Saugią aplinką kurkime kartu“

Šalyje sparčiai kylant nusikalstamumo grėsmei, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdamas efektyvinti vykdomą prevencinę veiklą, paskelbė ilgalaikę kompleksinę prevencinę priemonę „Saugią aplinką kurkime kartu!“. Vakarykščiai apsilankymai Židikų bei Viekšnių seniūnijose ir buvo pirmas žingsnelis šios priemonės vykdymo link.

 

Pirmame susitikime dalyvavo Prevencijos poskyrio viršininkas A. Bubliauskas, Židikų bei Viekšnių seniūnijų seniūnai, šias seniūnijas aptarnaujantys tyrėjai S. Gineitis ir A. Šetleris, bendruomenių pirmininkai ar jų atstovai, mokyklų atstovai, Židikų bažnyčios klebonas, policijos rėmėjai bei jaunieji policijos rėmėjai.

Viršininkas A. Bubliauskas akcentavo susirinkusiems, jog šios priemonės esmė yra bendruomenės narių mobilizavimas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų savo gyvenamojoje aplinkoje užkardimui bei kitai prevencinei veiklai.

 

Na, o pasitelkus į pagalbą pagrindines šios priemonės veiklos kryptis, tokias kaip bendruomenės narių savitarpio pagalba (kaimynų pagalba vienų kitiems, keitimasis informacija, fizinė apsauga kaimynui nesant namie, patruliavimas, kriminogeninių daiktų pašalinimas iš bendruomenės (pvz., tabako gaminių nepilnamečiams, alkoholio prieinamumo ribojimas), fizinės aplinkos tobulinimas ir kūrimas (blogų pavyzdžių šalinimas, pvz., „grafiti“, užrašų ant sienų naikinimas, nelegalių šiukšlinimo zonų sutvarkymas), rezultatas prevencinės priemonės vykdymo būtų akivaizdus.

Policija labai norėtų kad į prevencinę veiklą, saugant save, savo šeimos narius, kaimynus, aktyviai įsijungtų kuo daugiau jaunų žmonių. Tokiu būdu būtų prisidedama prie nepalankios terpės galimiems nusikalstamumo procesams sukūrimo. Saugią aplinką turi kurti ne vien tik policija, bet ir jos socialiniai partneriai bei patys bendruomenės nariai, o vietos policijos darbuotojas tampa bendruomenės policininku, pagalbininku (ne „baudėju“);

Susipažinę su priemonės veiklos kryptimis, tikslais, išklausę vieni kitų nuomones, tiek Židikų seniūnijos, tiek ir Viekšnių seniūnijos atstovai vieningai priėjo išvados, jog, norint gyventi saugioje aplinkoje, būtina bendruomenėje veikti išvien, diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, spręsti iškilusias problemas.

Taip nuo 2009 m. balandžio 15 d. Židikų ir Viekšnių seniūnijose įkurtos grupes, kurios pradės vykdyti šią ilgalaikę prevencinę priemonę.
Mažeikių rajono policijos komisariatas tikisi ir kviečia kitas seniūnijas, bendruomenes nelikti abejingomis savo pačių saugumui ir prisidėti prie ilgalaikės kompleksinės prevencinės priemonės „Saugią aplinką kurkime kartu“ vykdymo.

 

 

www.policija.lt/mazeikiu ir www.infomazeikiai.lt informacija