AB "Mažeikių nafta" Tiesos neatitinkanti informacija gali suklaidinti kiekvieną – svarbu teisingai atsirinkti

Dėkojame AB „Mažeikių nafta“ profesinės sąjungos tarybos pirmininkei Virginijai Vilimienei, už išskirtinę galimybę supažindinti Mažeikių miesto gyventojus, naftininkus, su profesinės sąjungos atliktais darbais bei siekiais. 

Profsąjungą pasiekė informacija, kad vienas iš Bendrovės darbuotojų, pateikdamas kolegoms tiesos neatitinkančią informaciją, mėgino nuteikti bendradarbius prieš profsąjungos tarybą ir jos lyderę. Pastebima, kad tokios iniciatyvos laikas nuo laiko iškyla. Dažniausiai taip atsitinka, esant svarbiems pokyčiams – tada, kai dėl įtemptos situacijos ir savo ateities besibaiminančius žmones lengva ,,palenkti‘‘ savo pusėn ir taip pelnyti kažkam galbūt naudingą populiarumą. Tai nėra pavienis atvejis – tokių ir panašių manipuliacijų žmonėmis apstu visuose visuomenės sluoksniuose. Ką apie Bendrovės profsąjungą mano jos nariai?


Darius Makejevas, Vandenilio cechas, gamybinis padalinys Nr. 2:

Negalėčiau pasakyti nė vieno neigiamo žodžio nei profsąjungai, nei jos lyderei. Girdėjau, kad kažkas mėgino rinkti parašus. Jeigu yra nepatenkintų, tegu rašosi. Tai jų nuomonė ir pasirinkimas. Aš nepritariu tokiems veiksmams ir jokie įkalbinėjimai manęs nepriverstų sutikti su tokiomis iniciatyvomis. Girdėjau, kad pasirašiusieji žmonės tokius savo veiksmus argumentavo informacijos trūkumu. Negaliu taip pasakyti. Profsąjunga darbuotojus informuoja ir susirinkimų metu, ir leisdama laikraštį ,Profsąjungos žinios” bei nuolat atnaujindama savo interneto svetainę.

Įdomu, kas galėtų ir norėtų šiuo metu vadovauti profsąjungai? Ar atsirastų norinčiųjų? Ar jie, siekdami visuomenės palankumo, ramiai galėtų naudotis tuo, kas jau pasiekta?

Profesinės sąjungos nariu esu apie 15 metų. Profsąjungos darbas gerokai pagerėjęs, tačiau nėra pats geriausias. Pradžioje jis buvo prastas, vėliau tapo kiek geresniu, dar vėliau geru, dabar daugiau geresniu… Manau, ateityje turėtų būti pačiau geriausiu – čia ribų nėra.

Dėkoju, kad profesinės sąjungos lyderiams pavyko suderėti su administracija dėl darbo užmokesčio. Pastačius naują vandenilio gamybos įrenginį Bendrovės vadovai nenorėjo mokėti didesnių atlyginimų dirbantiesiems, kol įrenginys nedirbs visu pajėgumu. Šiuo metu tebevykdomi paleidžiamieji darbai, tačiau profsąjungos derybų nuopelnas – nuo 60 centų iki 2 litų 50 centų pakelti valandiniai tarifiniai atlygiai. Džiugu dėl to. Manau, kad dauguma rastų nemažai teigiamų atsiliepimų apie profsąjungą ir jos lyderę. Argi visa tai galėtų užgožti neigiama iniciatyva? Pagalvokime.

Algirdas Nacys, Prekių ir žaliavų cechas, padalinys Nr. 4:
Aš asmeniškai profesinės sąjungos lyderės ir profsąjungos tarybos veiklą vertinu tik teigiamai. Nedvejodamas galiu pasakyti – profsąjunga dirba intensyviai. Galbūt yra galvojančių, kad profsąjungos taryba ir jos pirmininkė nieko nedirba, bet tai netiesa. Pats esu Tarybos narys ir matau, kiek dirbama, kiek papildomo laiko pareikalauja derybos, pasiruošimas joms. Jau nekalbu apie psichologinę įtampą, kurią jaučiame visi mes, o labiausiai profsąjungos lyderė.

Yra nemažai tokių žmonių, kuriems reikia rezultato iš karto – taip nebūna, kai atliekami didžiuliai darbai. Jei ne profesinė sąjunga, jau šiandieną turėtume Kolektyvinę sutartį, tačiau kokia ji būtų? Vienašališka. Tokia, kokią norėtų matyti darbdavys. Argi tada būtume patenkinti skubotumu?

Gražina Veršinskienė, Administracija:
Tik paskutiniojo profesinės sąjungos tarybos posėdžio metu sužinojau apie rinktus parašus. Nežinau, kiek yra tiesos… Visada lengviausia nieko neveikti, o kritikuoti ir ,,kiršinti“ žmones. Tai lengva daryti, kada ne tik darbinė, bet ir ekonominė situacija šalyje yra įtempta. Vienas nepatenkintas žmogus geba aplink save suburti lengvatikius. O ar susimąstome, kas būtų, jeigu profsąjungos pirmininkė viską mestų. Kas imtųsi atsakomybės dėl Kolektyvinės sutarties, vis dar tebevykstančių projekto derybų? Žmonės nepatenkinti profsąjungos lyderės sprendimais…. Bet profsąjunga tai ne tik pirmininkė! Ji viena atsakingų sprendimų nepriiminėja – kartu esame mes, profesinės sąjungos taryba!

Matau kiek ir kaip dirbama. Tik įsivaizduoti galiu, kaip skaudina nepelnyti veiksmai daug savęs sąžiningam darbui atidavusį žmogų. Galbūt neskaudėtų, jeigu tokių veiksmų būtų imamasi pelnytai…O dabar… Sunku ir kalbėti.

Nesuprantu nepatenkintų žmonių. Dauguma jų iškreiptai suvokia profsąjungos veiklą. Jie mato šią organizaciją duodančią – nors po keliasdešimt litų. ,,Jeigu moku, vadinasi, turiu ir gauti“, ,,Reikalinga nauda“ – argi te taip mąstantys žmonės gali galvoti apie rytojų. Kas būtų, jeigu tik surinktume ir išsidalintume tai, ką surinkome?

Kiekvienas yra laisvas rinktis. Jeigu manęs netenkintų profsąjungos darbas – pasitraukčiau iš jos, bet nejuodinčiau dirbančių žmonių. 

 

 

www.naftininkai.lt informacija