Visuomeninės paskirties pastatams renovuoti – dar beveik 80 mln. Lt

 

Visuomeninės paskirties pastatams renovuoti jau skirta daugiau nei trečdalis iš visos 500 mln. Lt sumos, numatytos paskirstyti šiais metais. Ūkio ministras Dainius Kreivys šį mėnesį jau skyrė 76,6 mln. Lt finansavimą, kuris bus panaudotas 23 projektams įgyvendinti, kovo mėnesį 32 projektams buvo skirta 106 mln. Lt. Pastatų renovavimas siekiant padidinti energetinį efektyvumą yra viena iš penkių Ekonomikos skatinimo plano dalių.


Balandžio mėnesį iš paskirstytų 76,6 mln. Lt daugiau nei 34,7 mln. Lt skirti gydymo įstaigoms. Trims Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų projektams skirta daugiau kaip 22 mln. Lt. Dar beveik 8 mln. Lt numatyti Švėkšnos psichiatrijos ligoninei ir 3,8 mln. Lt – Šiaulių apskrities ligoninei.

Aštuonioms mokymo įstaigoms numatyta suteikti 23,7 mln. Lt finansavimą. Šios lėšos bus skirtos dviem Elektrėnų savivaldybės gimnazijoms – Vievio ir „Versmės”, Šiaulių miesto Didždvario gimnazijai, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinei mokyklai, Lietuvos veterinarijos akademijai, Kauno statybininkų rengimo centrui, Vievio pradinei mokyklai ir Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinei mokyklai renovuoti.

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama taip pat numatyta Aukštelkės, Jotainių, Jasiuliškių, Skemų pensionatams, Plungės vaikų globos namams ir kitiems projektams įgyvendinti.

Visuomeninės paskirties pastatams renovuoti skirta Europos Sąjungos struktūrinė parama bus panaudota langams, durims ir stogams pakeisti, sienoms šiltinti ir pastatų vietinėms katilinėms ar šildymo sistemoms modernizuoti. Įgyvendinus šias energijos taupymo priemones, pastatuose padidės energijos vartojimo efektyvumas, bus taupomos šildymui skirtos lėšos, pagerės patalpų mikroklimatas, pailgės pastatų eksploatavimo trukmė.

Visuomeninės paskirties pastatų (ligoninių, mokyklų, pensionatų) renovavimas finansuojamas iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu” ir „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”.

Įsakymus, kuriais visuomeninės paskirties pastatams skirtas finansavimas, galite rasti Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu: http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/2007_2013_sprendimai.php.

 

 

www.infomazeikiai.lt