Keičiate asmens tapatybės kortelę arba pasą?

Asmens tapatybės kortelė yra pagrindinis Lietuvos Respublikos piliečio (toliau – pilietis) asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvoje. Su šiuo dokumentu galima vykti ir į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai (valstybių sąrašas skelbiamas Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt).


Pilietis, kuriam sukako 16 metų, dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo per vieną mėnesį privalo kreiptis į migracijos tarnybą pagal gyventojų registre įrašytą piliečio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Prireikus asmens tapatybės kortelė gali būti išduota ir piliečiui, nesulaukusiam 16 metų.

Pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę bei pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes. Pasas gali būti naudojamas ir Lietuvos Respublikoje. Pasą turėti nėra privaloma, jis išduodamas piliečio pageidavimu. Iki Asmens tapatybės kortelės įstatymo įsigaliojimo dienos išduoti Lietuvos Respublikos piliečio pasai galioja iki juose nurodytos galiojimo datos, pasibaigus galiojimo laikui šis pasas keičiamas į asmens tapatybės kortelę. Jei asmuo pageidauja, kartu gali būti išduodamas ir Lietuvos Respublikos pasas.

Pilietis, gyvenantis Lietuvos Respublikoje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo (keitimo) turi kreiptis į migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis užsienyje, dėl paso išdavimo (keitimo) turi kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, o jeigu jis yra Lietuvos Respublikoje – į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos. Kreipdamasis dėl asmens tapatybės arba paso išdavimo, pilietis turi pateikti:

    * nustatytos formos prašymą (pildomas migracijos tarnyboje);
    * asmens tapatybės kortelę arba pasą (kai jį keičia);
    * gimimo liudijimą, jei pilietis asmens tapatybės kortelę arba pasą gauna pirmą kartą;
    * tris nespalvotas piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (viename lape);
    * sumokėtą valstybės rinkliavą patvirtinantį dokumentą.

Nuo šių metų birželio 28 d. asmens dokumentus išduodančiose migracijos įstaigose pradės veikti veido ir pirštų atspaudų nuskaitymo bei patikros įranga – ne tik asmens tapatybės kortelėse, bet ir pasuose bus fiksuojami asmens pirštų atspaudai, taip pat piliečiams į migracijos įstaigas nereikės atsinešti nuotraukų. Atkreipiame dėmesį, kad iki birželio 28 d. pateikiant dokumentus nuotraukas turėti būtina.

    * Valstybės rinkliavos už asmens dokumento išdavimą/ keitimą dydžiai:
    * už asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą) bendrąja tvarka (per 1 mėnesį) – 80 litų;

už paso išdavimą (keitimą) bendrąja tvarka (per 1 mėnesį) – 100 litų, per 5 darbo dienas – 150 litų, per vieną darbo dieną – 200 litų.

Asmenims, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, valstybės rinkliava už paso išdavimą (keitimą) bendrąja tvarka yra 50 litų.

Valstybės rinkliavos už asmens dokumentų išdavimą (keitimą) gavėja yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Įmokos kodas – 5740, surenkamosios sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 (esančią banke „Swedbank“).

 

 

www.kontrastai.lt