Zuokas moterų nėštumą trumpins iki 3 mėnesių

 

Sūrskis : Nu, Mauzeri, paskaičiuokim, kas šį gražų pavasarį dar lieka paprastam žmogui bei pelei iš Lietuvos?
Mauzeris : Paskaičiuokim. Jūs skaičiuokit, aš lenkiu pirštus…
Sūrskis : Sirgti galimybės nelieka, nes už ti niekas jokių biuletenių neapmokės.
Mauzeris : Taip… Užlenkiau…

Sūrskis : Toliau. Vakare į gatvę neišeik, nes bandiūga tave sumuš per galvą bei kepenis, o basas policininkas jo nepavys.
Mauzeris : Taip… Užlenkiau…
Sūrskis : Alaus su šašlu į paežerę nenusiveši, bo nėra iš ko nusipirkti, bo nėra darbo, bo jo niekas nesiūlo.
Mauzeris : Taip… Užlenkiau…
Sūrskis : Zuokas ruošiasi trumpinti motinystės atostogas.
Mauzeris : Palauk (atlenkia vidurinįjį pirštą, užlenkia kitus ir rodo į kamerą). Šitą atlenkiam atgal, šituos užlenkiam… Štai kas gaunasi, mielas Zuoke.
Sūrskis : Suprantu, kad jūs truputį nesutinkat su Zuoku.
Mauzeris : Nesutinku. Taip galima sutrumpinti motinystės atostogas iki tiek, kad vaikai nepažinos savo mamų kaip asocialiose girtuoklių šeimose. Kas iš tokių vaikų išauga? Abonentai, liberalcentristai ir kiti teisti už gerus darbus.
Sūrskis : Aš tai skaitau, kad reikia trumpinti ne motinystės atostogas, o patį nėštumą. Kam čia tie devyni mėnesiai. Ką, jau žmogaus patelė negali susitvarkyti per tris mėnesius, kaip šernas, kiškis ar katė. Be to, žemiau minėti padarai net gyvena sunkesnėm sąlygom nei žmonės, o sugeba suktis greičiau.
Mauzeris : O kaži ar bus kokybiški lietuviai, kai taip trumpai?
Sūrskis : O tai dabar jie kokybiški, norit pasakyti?! Ar Zuokui su Rubikonu reikia kokybiškų vartotojų?
Mauzeris : Nu jo, kam čia vilkinti tą nėštumą. Koks tu vartotojas, kai viską gauni per bambagyslę?
Sūrskis : Tai grįžtam prie pradžios – kas lieka šį gražų pavasarį mums vargo pelėms.
Mauzeris : Nu, aš po stalu dar nesu užlenkęs viduriniojo piršto, bet antrą kartą nerodysiu.

 

Autoriai: Mauzeris ir Sūrskis