Mažeikiuose, Laisvės g.88 žemės sklypas – visuomenės poreikiams!

Vadovaudamasi Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin. 1996, Nr. 90-2099; 2007,Nr. 33-1190), Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 (Žin., 2005, Nr. 104-3839), 6.3 punktu, Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Telšių apskrities viršininko 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. P.1.Ž-389 „Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams“ leista pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (žemės sklypo dalies 0,0170 ha, esančio Laisvės g. 88, Mažeikiai) procedūrą.

 

Žemės paėmimo visuomenės projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, teirautis Turto valdymo sk. vyr. spec. Reginos Raižienės, (8 443) 98 231, el. paštas r.raiziene@mazeikiai.lt.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjas VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, A. Lelevelio g. 6, Vilnius, tel. 8-5-2623000 Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie parengto plano sprendinių pristatymo visuomenei susirinkimo vietą ir laiką bei viešos ekspozicijos vietą bus paskelbta papildomai.