Lietuvos darbo biržos direktoriaus funkcijas pradeda vykdyti A.Šlekys

 

Nuo kovo 31 d., Lietuvos darbo biržai vadovauti pradeda buvęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Darbo rinkos skyriaus vedėjas Albertas Šlekys. Esant tarnybinei būtinybei jis laikinai perkeltas į Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojo pareigas nuo kovo 27 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Rimanto Jono Dagio įsakymu A.Šlekiui nuo kovo 31 d. pavesta laikinai vykdyti Lietuvos darbo biržos direktoriaus funkcijas iki tol, kol laimėjus konkursą į minėtas pareigas bus paskirtas naujas direktorius.

 „Tikiuosi, kad laikinajam direktoriui pavyks sutvarkyti gerokai apleistus Lietuvos darbo biržos reikalus“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministras R.J.Dagys.

Kovo 30 d. socialinės apsaugos ir darbo ministras įpareigojo buvusį Lietuvos darbo biržos direktorių Vidą Šlekaitį perduoti jo pavaduotojui Albertui Šlekiui institucijos ūkinius reikalus, dokumentus ir materialines vertybes pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

„Vadovaudamas šiai institucijai, kuri šiuo metu yra be galo svarbi įgyvendinant darbo rinkos aktyvinimo ir užimtumo skatinimo priemones, stengsiuosi pašalinti per ilgą laiką susigulėjusias problemas, kurios paaiškėjo atlikus vidaus auditą“, – kalbėjo naujasis Lietuvos darbo biržos vadovas A.Šlekys.

Pagal ministro įsakymą V.Šlekaičio paskutinioji darbo diena buvo kovo 30-oji.

SADM primena, kad kovo 23 d. pavakarę R.J.Dagys pasirašė įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos-atleidimo iš pareigų skyrimo Lietuvos darbo biržos direktoriui V. Šlekaičiui. Įsakyme ministras pripažino, kad Lietuvos darbo biržos prie SADM direktorius „nerūpestingai ir aplaidžiai atliko savo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas“. Jam buvo skirtos trys tarnybinės nuobaudos. 

 

 

www.ldb.lt ir www.infomazeikiai.lt informacija.