Studentų mokslinės veiklos skatinimui – beveik 5 mln. litų

 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pasirašė trišalę sutartį su Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos mokslo taryba dėl projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Projektui įgyvendinti skirta beveik 5 mln. litų, iš kurių 4,1 mln. litų ES paramos fondų lėšos. Projektą vykdys Lietuvos mokslo taryba.

Projekto tikslas – skatinti studentus ne tik domėtis moksliniais tyrimais, atskleisti mokslininko profesijos bei mokslininko karjeros perspektyvas, bet ir sudaryti galimybę įvairių Lietuvos regionų bei aukštųjų mokyklų studentams susipažinti su žymiausiose mokslininkų grupėse, kolektyvuose ir centruose vykdomais moksliniais tyrimais. Susipažindami su kolegų patirtimi jaunieji mokslininkai tobulins savo kvalifikaciją. 

 

 

Įgyvendinant projektą, taip pat bus siekiama didinti doktorantų mokslinę kompetenciją, skatinant jų mobilumą bei tarpdalykiškumą. Bus sukurtas doktorantų stažuočių į užsienio mokslo centrus, bibliotekas ir archyvus konkursinės atrankos ir stažuočių administravimo modelis. Numatoma bendra stažuočių trukmė 150 mėnesių, o tai reiškia, kad 30–50 doktorantų turės galimybę išvykti 1-6 mėnesių stažuotei į užsienio mokslo centrus. Užsienyje studijuojantys lietuviai ir ES šalių studentai bus skatinami atlikti mokslinę praktiką Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Projekto trukmė – 2 metai.

 

www.infomazeikiai.lt ir SMM informacija .