Įkurta dar viena „Saugios kaimynystės“ grupė Mažeikių mieste

 

Š. m. kovo 27 d., 18.00 val., prie Taikos g. 8 namo rinkosi šio namo gyventojai. Į susirinkimą buvo pakviestas Mažeikių miesto seniūnas P. Užkuras, dalyvavo Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas A. Bubliauskas, šią teritoriją aptarnaujantis Prevencijos poskyrio tyrėjas A. Apulskis, Mažeikių m. kabelinės televizijos „Roventa“ operatorius.

 

Šio susirinkimo tikslas-„Saugios kaimynystės“ grupės įkūrimas.
Tokio pobūdžio susirinkimas Taikos g. 8 namo gyventojams organizuojamas jau antrą kartą. Pirmo susitikimo metu gyventojams  buvo kalbėta apie prevencinio projekto „Saugi kaimynystė“ svarbą, būtinumą formuoti saugią gyvenamąją aplinką, Saugios kaimynystės grupių įtaką kovojant su nusikalstamumu. Gyventojams buvo išdalintos anketos, kurių užpildymas davė garantą dėl grupės įkūrimo. Todėl, daugumai šio namo gyventojų, pareiškusių norą įkurti „Saugios kaimynystės“ grupę ir buvo sukviestas antras susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo V. Grigaitienė, Mažeikių r. PK atstovė spaudai ir šio namo gyventoja. Kaimynai buvo raginami kurti grupę, nes saugi mūsų, mūsų kaimynų, draugų ir artimųjų aplinka priklauso tik nuo mūsų pačių ir ant namo pakabinta informacinė iškaba „Čia veikia saugi kaimynystė“, tarytum signalizuos galimiems nusikaltėliams, jog šiame name gyvena neabejingi kaimynai.

Prevencijos poskyrio viršininkas A. Bubliauskas dar kartą trumpai supažindino apie prevencinio  projekto „Saugi kaimynystė“ svarbą, paminėjo jau susikūrusias 7 grupes Mažeikių mieste ir rajone, ragino burtis į saugios kaimynystės grupę, stebėti aplinką ir apie visus reiškinius, keliančius įtarimą, pranešti policijai.
Mažeikių miesto seniūnas P. Užkuras, pasitelkdamas į pagalbą užsienio valstybių patirtį formuojant Saugią kaimynystę, kvietė gyventojus neabejoti ir burtis į saugios kaimynystės grupę.

Susirinkusieji aptarė ir kitus iškilusius klausimus, susijusius su aplinkos tvarkymu, Viešosios tvarkos bei žmonių saugumo užtikrinimu.
Baigiantis susirinkimui, kada visos mintys jau buvo išsakytos, į visus klausimus atsakymai pateikti, vieningai buvo nuspręsta- Taikos g. 8 name įkurti „Saugios kaimynystės“ grupę.

 

www.infomazeikiai.lt ir Mažeikių policijos informacija.