Seimas pradėjo svarstyti, ar grąžinti į mokyklas nemokamą maitinimą

 

Seimo narys Zigmantas Balčytis, atstovaujantis 31 Seimo narį, pateikė Socialinės paramos mokiniams įstatymo 1 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.XIP-292 . Nutarta įstatymo projektui po pateikimo pritarti ir pradėti svarstymo procedūrą. Balsavo: už –38, prieš – 6, susilaikė 28. Pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas, papildomu – Biudžeto ir finansų komitetas. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – gegužės 14 d.

Seimo narys Edvardas Žakaris, atstovaujantis 31 Seimo narį, pateikė Socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo 19 straipsniu įstatymo projektą Nr.XIP-345(3).

Pateiktais projektais siūloma sudaryti galimybę vaikams, kai jie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas arba kai jiems nustatyti specialieji poreikiai, gauti nemokamus pietus. Taip pat siūloma palaipsniui pereiti prie visų moksleivių nemokamo maitinimo nuo 2011 metų, siekiant užtikrinti moksleivių sveiką mitybą. 2010 m., atsižvelgiant į valstybės finansinę padėti ir derinant šį įstatymą su Išmokų vaikams įstatymu, siūloma nemokamus pietus skirti mokiniams, kai pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės nei 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Pasak aiškinamojo rašto, tam tikslui reikėtų papildomai skirti apie 50 mln. litų iš valstybės biudžeto. Nuo 2011m. mokinių nemokamiems pietums kasmet reikėtų apie 60 mln. Litų.

Nuo 2008 m. rugsėjo 1d. iki 2008 m. gruodžio 31d. vaikai, besimokantys pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, turėjo teisę į nemokamus pietus, neatsižvelgiant į šeimos pajamas. Nuo 2009 m. sausio 1d. nemokamas maitinimas skiriamas atsižvelgiant į šeimos pajamas.

Nutarta įstatymo projektui po pateikimo pritarti ir pradėti svarstymo procedūrą. Balsavo: už – 46, prieš – 1, susilaikė 20. Pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas, papildomu – Biudžeto ir finansų komitetas. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – gegužės 14 d.