Pagalba verslui – galimybė sudaryti mokestinės paskolos sutartį

 

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) inicijavo tris susitikimus su Telšių, Mažeikių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybės asocijuotomis verslo struktūromis. Kalbėta apie mokesčių administratoriaus pagalbą verslui šiandienės ekonomikos sąlygomis – galimybę sudaryti mokestinės paskolos sutartį ir mokestinę nepriemoką atidėti arba išdėstyti dalimis. Susirinkusieji aptarė ir minėta tema dažniausiai kylančius klausimus.

Nepriemokų išieškojimo skyriaus vedėja Viktorija Viršilienė kalbėjo, kokiais atvejais priimamas sprendimas atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą, taip pat mokestinės paskolos sutarties sudarymą, būtinus pateikti dokumentus ir prašymus bei jų nagrinėjimo terminus. Pasak V.Viršilienės, mokesčių mokėtojai prašymus dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo bei prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus (sutartis, ketinimo protokolus ar kitus dokumentus, įrodančius mokesčių mokėtojo galimybes atsiskaityti su biudžetu, įmonės turto ir/ar fizinių asmenų anketą, patvirtintą atitinkamais dokumentais, taip pat verslo planą mokestinės nepriemokos mokėjimo termino išdėstymo/ atidėjimo laikotarpiui) turi pateikti vietos mokesčių administratoriui. Sprendimą sudaryti mokestinės paskolos sutartį ir mokestinę nepriemoką atidėti arba jos mokėjimą išdėstyti dalimis mokesčių administratorius gali priimti nustatęs, kad nedelsiant ją sumokėjus mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritiška arba jis turėtų didelių sunkumų, vykdydamas kitus savo įsipareigojimus, tačiau šios nepriemokos mokėjimo atidėjimas (išdėstymas) suteiktų jam galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę bei sumokėti mokestinę nepriemoką vėliau.

Tokio sprendimo pagrindu sudaroma mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo mokestinės paskolos sutartis, kurioje nustatomas mokestinės nepriemokos mokėjimo grafikas. Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras. Nuo balandžio 1 d. palūkanų dydis sudarys 0,02 proc. už kiekvieną atidėjimo ar išdėstymo dieną nuo atidedamos sumos.

Telšių AVMI viršininko Algimanto Laucevičiaus teigimu, mokestinės paskolos sutartis – viena iš alternatyvų, esant finansiniams sunkumams. ,,Telšių AVMI specialistai besikreipiantiems mokesčių mokėtojams pasirengę suteikti visą reikalingą informaciją ir pagalbą, – akcentavo A. Laucevičius. – Šių metų vasario mėnesį sudaryta darbo grupė  mokesčių mokėtojų prašymams atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą nagrinėti ir parengti išvadas“.

Telšių VMI ir www.infomazeikiai.lt