Vasario mėn. vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,3 procento

Statistikos departamentas praneša, kad 2009 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,3 procento. 

 

1 pav. Mėnesiniai vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, palyginti su
ankstesniu mėnesiu

2009 m. vasario mėn. bendrajam vartotojų kainų pokyčiui didžiausią įtaką turėjo 2,0 procento pabrangę alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai, 0,8 – sveikatos priežiūros grupės prekės ir paslaugos, 0,9 – viešbučių, kavinių ir restoranų paslaugos ir 1,4 procento atpigę drabužiai ir avalynė. 

 

Vartojimo prekių kainos 2009 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., padidėjo 0,2, paslaugų – 0,5 procento. 

Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių kainų padidėjimą nulėmė 4,7 procento pabrangę spirituoti gėrimai, 2,2 – vynas ir vyno produkcija, 0,6 procento – alus. Alkoholinių gėrimų kainų padidėjimui vis dar turėjo įtakos nuo 2009 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti didesnis akcizo tarifas.

Sveikatos priežiūros grupės prekių ir paslaugų kainų pokyčiui įtakos turėjo 2,9 procento pabrangusios odontologų paslaugos, 0,4 – farmacijos gaminiai, 1,4 – terapiniai aparatai ir įranga, 0,7 – medicinos paslaugos ir 2,1 procento atpigusios sanatorijų paslaugos.

Viešbučių, kavinių ir restoranų paslaugų grupėje 0,8 procento pabrango viešojo maitinimo paslaugos restoranuose, kavinėse ir panašiose įstaigose, 1,2 – valgyklose, 0,4 – apgyvendinimo paslaugos.

Drabužių ir avalynės grupėje dėl nuolaidų 2,8 procento atpigo avalynė, 0,7 – drabužiai. Avalynės taisymo ir drabužių valymo, taisymo ir nuomos paslaugos pabrango po 0,8 procento.

Iš kitų prekių ir paslaugų, turėjusių įtakos 2009 m. vasario mėn. bendrajam vartotojų kainų pokyčiui, galima paminėti 2,1 procento pabrangusį karštą vandenį ir centralizuotai tiekiamą šilumą, 2,6 – benziną, 3,1 – keleivinio kelių transporto paslaugas, 0,6 – duoną ir kitus kepimo gaminius, 1,8 – namų ūkio valymo ir priežiūros priemones, 4,3 – naminių gyvūnėlių maistą, 1,1 – virtas dešras ir dešreles, 4,8 – bananus, 3,8 – trumpalaikio naudojimo namų ūkio reikmenis, 4,5 – bulves ir 4,9 procento atpigusį kietąjį kurą, 7,6 – suskystintas automobilines dujas, 2,7 – kiaulieną, 5,5 – būsto nuomos mokesčius, 3,1 – dyzelinius degalus, 9,7 – vynuoges, 1,8 – duomenų apdorojimo įrenginius, 0,5 – lengvuosius automobilius, 0,6 – atostogų išvykas, 2,1 – suskystintas dujas maistui gaminti.

 

2009 m. vasario mėn. metinė infliacija (2009 m. vasario mėn., palyginti su 2008 m. vasario mėn.) sudarė 8,7 procento.
Metinės infliacijos lygį daugiausia lėmė 22,2 procento per dvylika mėnesių pabrangusios būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupės prekės ir paslaugos, 8,9 – maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai, 20,5 – sveikatos priežiūros grupės prekės ir paslaugos, 12,3 procento – alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai ir 6,0 procento atpigę drabužiai ir avalynė.

Vartojimo prekės per metus pabrango 7,8, paslaugos – 11,7 procento. 

 

2009 m. vasario mėn. vidutinė metinė infliacija sudarė 10,7 procento.  

2 pav. Metiniai vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, palyginti su
praėjusių metų atitinkamu mėnesiu

1 lentelė. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai 2009 m. vasario mėn.
Procentais

Vartojimo prekių ir paslaugų skyriai pagal COICOP

Vartojimo išlaidų lyginamo-sios dalys bendrose vartojimo išlaidose (svoriai)

Padidėjimas, sumažėjimas (-)

2009 m. vasario mėn., palyginti su

vidutinis metinis

2009 m. sausio mėn.

2008 m.

2008–2009 vasaris
2007–2008 vasaris

gruodžio mėn.

vasario mėn.

Bendrasis VKI

100,0

0,3

3,0

8,7

10,7

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

25,6

0,1

1,8

8,9

14,7

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

7,3

2,0

5,3

12,3

15,5

Drabužiai ir avalynė

8,1

-1,4

-6,6

-6,0

-4,2

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

12,5

0,0

4,6

22,2

20,2

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

6,8

0,6

1,3

5,7

5,4

Sveikatos priežiūra

5,8

0,8

11,2

20,5

13,0

< /td>

Transportas

10,5

0,3

8,5

0,2

9,3

Ryšiai

3,9

0,0

1,5

-1,5

-1,8

Poilsis ir kultūra

7,6

0,1

1,2

2,7

1,9

Švietimas

1,6

1,0

1,1

9,0

8,8

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

4,8

0,9

2,1

14,3

16,2

Įvairios prekės ir paslaugos

5,5

0,5

3,8

13,3

10,4

2 lentelė. Vartojimo prekių ir paslaugų klasės pagal COICOP, kurių kainų pokyčiai
turėjo didžiausią įtaką bendrajam kainų pokyčiui per mėnesį
(2009 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn.) 

Įtaka, procentiniais punktais

 

+

 

Spirituoti gėrimai

0,117

Avalynė

-0,065

Karštas vanduo ir centralizuotai tiekiama šiluma

0,087

Kietasis kuras

-0,046

Keleivinis kelių transportas

0,034

Būsto nuomos mokesčiai

-0,040

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekės

0,028

Drabužiai

-0,035

Viešasis maitinimas restoranuose, kavinėse ir panašiose įstaigose

0,026

Mėsa ir jos produktai

-0,016

Vynas ir vyno produkcija

0,023

Duomenų apdorojimo įrenginiai

-0,013

 

 

Infliacija – piniginio vieneto perkamosios galios mažėjimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu.

Defliacija – piniginio vieneto perkamosios galios kilimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio mažėjimu.

Metinė infliacija – vidutinio kainų lygio santykinis pokytis tarp ataskaitinio mėnesio ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio.

Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

COICOP – Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP – Classification of Individual Consumption by Purpose).