Apie santuoką bažnyčioje valstybę informuos pati bažnyčia

Teisingumo ministras siūlo sutrumpinti formalumų tvarkymo kelią jaunavedžiams, atsisakant reikalavimo patiems informuoti Civilinės metrikacijos įstaigas apie bažnyčioje sudarytą santuoką.

Iki šiol amžiną meilę prisiekę tik bažnyčioje jaunieji per dešimt dienų turėdavo patys informuoti Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) apie sudarytą santuoką. To nepadarius santuoka teisiškai negalioja.

 

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius siūlo nustatyti, kad pareiga pranešti apie bažnyčioje sudarytą santuoką būtų bažnyčios atstovų, o ne jaunųjų rūpestis. Pernai buvo įregistruota 3615 bažnytinių santuokų.

 

Įtvirtinant šiuos pakeitimus siūloma pakoreguoti Civilinės metrikacijos taisykles ir numatyti, kad bažnyčia apie sudarytą santuoką privalės pranešti CMS faksu, elektroniniu būdu ar asmeniškai pristatydama pranešimą. Po to, kai tai bus padaryta, apie santuokos įtraukimą į apskaitą CMS sutuoktinius informuos išsiųsdama jiems pranešimą jų nurodytu gyvenamosios vietos ar elektroninio pašto adresu.

 

Tokiu pat būdu sutuoktiniai bus informuojami ir tais atvejais, kai bažnyčios nustatyta tvarka sudaryta santuoka nebus įtraukiama į apskaitą dėl pranešime esančių esminių klaidų, taip pat santuokos nutraukimo atveju. Pranešime bus pateikiama ir informacija apie tai, kur ir kokio dydžio valstybės rinkliavą turi sumokėti sutuoktiniai (buvusieji sutuoktiniai), atsiimdami santuokos (ištuokos) liudijimą, jei jiems jo reikia.

 

Siūloma tvarka taip pat padės užkirsti kelią ir pasitaikantiems piktnaudžiavimo atvejams, kai nepranešti apie sudarytą santuoką yra naudinga. Pavyzdžiui, tuomet, kai asmenys nenori prarasti našlio pensijos ar kokios kitos pašalpos, gaunamos už jau mirusio buvusio sutuoktinio nuopelnus.

 

Neinformuoti CMS sumano ir piktavaliai, kurie nori tik pasinaudoti sutuoktinio pinigais. Jie pasako sutuoktiniui, kad apie santuoką pranešė, tačiau iš tiesų to nepadaro. Taigi tokia santuoka yra negaliojanti. Apgavikas už tariamo sutuoktinio pinigus įsigyja neva bendrą turtą, kurį įregistruoja tik savo vardu, ir jis tampa tik jo nuosavybe.

 

Šiuo metu teisingumo ministro įsakymo „Dėl civilinės metrikacijos taisyklių pakeitimo“ projektas yra pateiktas visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms derinti. Išsamiau su juo galima susipažinti internete.

 

Vyriausybė jau anksčiau teisingumo ministro siūlymu yra pavedusi valstybės institucijoms apskritai nebereikalauti iš asmenų pateikti popierinį santuokos liudijimą tvarkant jiems reikalus, kadangi visą informaciją apie asmens statusą jos gali matyti Gyventojų registre.

 

Galutinai atsisakius tokio reikalavimo, santuokos liudijimas galėtų būti išduodamas tuomet, jei sutuoktiniai to pageidautų ar jiems jo prireiktų tvarkant reikalus užsienyje ir pan. Atsižvelgiant į tai, Teisingumo ministerija visų ministerijų iki š.m. birželio 20 d. paprašė dar kartą peržiūrėti jų srities teisės aktus ir panaikinti likusius tokius reikalavimus.

 

{balsas2}