Prieš nelegalų darbą – sutelktomis jėgomis

Valstybinėje darbo inspekcijoje įvyko Nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės išplėstinis posėdis. Grupę sudaro vykdomus nelegalaus darbo reiškinių kontrolės veiksmus koordinuojančią Valstybinę darbo inspekciją, Valstybinę mokesčių inspekciją, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, Policijos departamentą ir Valstybinę socialinio draudimo fondo valdybą atstovaujantys pareigūnai. Posėdyje taip pat dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Lietuvos darbo biržos, Migracijos departamento atstovai.

Susitikimo metu aptartos nelegalaus darbo reiškinių kontrolės ir prevencijos šiais metais prioritetinės kryptys, bendradarbiavimo, keitimosi informacija formos. Minimų institucijų bendradarbiavimas apima įvairių neteisėto (nelegalaus) darbo reiškinių – darbas be darbo sutarties, neturint verslo liudijimų, be licencijų, neįregistravus įmonės, vykdant kitą neteisėtą veiką – kontrolę ir prevenciją.

Remiantis praėjusių metų nelegalaus darbo kontrolės rezultatais, šiais metais numatoma aktyviai tikrinti statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, medienos ir medienos gaminių gamybos įmones, autoservisus, žemės ūkio, siuvimo įmones, taip pat atsižvelgiant į atskiras specifines veiklas pagal kiekvienos institucijos kompetenciją bei regionų ypatumus.

Centrinės koordinavimo grupės pirmininkas, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Mindaugas Pluktas pabrėžė operatyvaus keitimosi informacija svarbą, ypač užsieniečių nelegalaus darbo (tokių atvejų pernai vien Valstybinė darbo inspekcija nustatė 9 kartus daugiau nei 2007 m.) prevencijai. Numatyta organizuoti operatyvius tikrinimus ir kitais, padidintos nelegalaus darbo galimybės atvejais – susijusiais su nepilnamečių darbu, miško ruoša. Aptartas bendradarbiavimas tikrinant nelegalias darbo biržas, nelegaliai teikiamas keleivių, krovinių vežimo kelių transportu paslaugas.

Savo iniciatyva plėsdama veiklą nelegalaus darbo prevencijos srityje Valstybinė darbo inspekcija yra papildomai pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus su penkiolika institucijų.