Mokesčių inspekcija informuoja!

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) primena, kad darbdaviai, bankai, gyvybės draudimo bendrovės, aukštojo mokslo įstaigos ir kiti tretieji asmenys iki vasario 15 dienos turi pateikti duomenis apie gyventojams išmokėtą darbo užmokestį, kitas išmokas, apie mokesčių mokėtojų patirtas išlaidas ir kitus duomenis. Remiantis šia informacija bus formuojamos preliminarios metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos.

 

„Labai svarbu, kad tretieji asmenys laiku pateiktų teisingą informaciją apie mokesčių mokėtojų praėjusių metų pajamas ir išlaidas, nes nuo to priklauso sklandus gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas. Dėl neteisingai pateiktos informacijos dažnai nukenčia gyventojai, laukiantys pajamų mokesčio permokos.

 

Jei gyventojo elektroniniu būdu pateiktos deklaracijos duomenys nesutampa su Mokesčių inspekcijos turima informacija, kurią klaidingai pateikė darbdaviai ar tretieji asmenys, deklaruota gyventojų pajamų mokesčio permoka grąžinama tik tada, kai pateikiama teisinga informacija“, – teigia Telšių AVMI Švietimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Vilija Barštienė. 

 

Telšių AVMI primena, jog šiemet papildytas A klasės išmokų kodų sąrašas. 10 pajamų rūšies kodu turi būti deklaruojamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams už nekilnojamojo turto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn išmokėtos pajamų mokesčiu neapmokestinamos išmokos. Žemės ūkio veikla vykdančios kooperatinės bendrovės, skirstydamos pelną savo nariams, 2010 metais ir vėlesniais metais išmokëtas išmokas turi deklaruoti 29 kodu. Papildytas nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų, kurios išmokėtos 2010 ir vėlesniais metais, sąrašas.

 

Gyventojų pajamų mokesčio ir turto deklaruotojus šiemet pasitiks atnaujinta VMI Elektroninio deklaravimo sistema. Deklaracijas galima pildyti tiesiogiai internete, vadinamuoju „online“ režimu – nebereikia parsisiųsti papildomų programų ir deklaracijų šablonų; yra galimybė kartu pateikti papildomus dokumentus – nebereikia paštu siųsti popierinių dokumentų kopijų.

 

Daugiau informacijos galima gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankius interneto svetainėje adresu www.vmi.lt arba atvykus į Mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių.

 

{parasas}