Kaip įamžinsime Laisvės kovų vietas?

Trečiadienį, vasario 11-ąją, į pirmąjį posėdį buvo susirinkusi Savivaldybės tarybos 2009-01-30 sprendimu Nr. T1-37 sudaryta komisija Laisvės kovoms įamžinti. Komisijos pirmininku išrinktas Savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Norkus, pavaduotoju – Mažeikių muziejaus darbuotojas Algimantas Muturas.

Išsakę savo nuomones ir pasiūlymus dėl tolesnio darbo Komisijos nariai nutarė sudaryti atmintinų Laisvės kovų vietų aprašą ir ateityje siūlyti Tarybai šias vietas įtraukti į saugomų paminklų sąrašą, sekančiame Komisijos posėdyje sudaryti Komisijos 2008 metų darbo planą bei į darbą įtraukti ir rajono gyventojus.
Gyventojai, turintys kokių nors pasiūlymų dėl Laisvės kovų vietų Mažeikių rajone įamžinimo, kviečiami šiuos pasiūlymus pateikti Komisijai (Mero pavaduotojui Rimantui Norkui, Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g.8 / Laižuvos g.1, Mažeikiai) ar tiesiog atvykti į Komisijos posėdžius, kurie yra atviri.