Pašautas gumine kulka kviečiamas į prokuratūrą

Vasario 2 d. 9.30 val. „Fronto” partijos pirmininko pavaduotojas Antanas Čebatariūnas atvyks į Vilniaus apygardos prokuratūrą (Rinktinės g. 5A).
Jis kviečiamas kaip liudytojas apklausti dėl sausio 16-sios įvykių prie Seimo, kai policija panaudojo neadekvačias priemones susidoroti su mitinguotojais. A.Čebatariūnas buvo sužeistas gumine kulka į koją.

„Fronto” vicepirmininko teigimu, jis buvo pašautas, kai jau susiruošė palikti mitingą. Kulka pataikė iš nugaros pusės. „Pareigūnai pradėjo šaudyti be jokių įspėjimų ir paaiškinimų”, – pabrėžė jis.

Greta ėjusiam „Fronto” partijos prezidiumo nariui Antanui Sviderskiui buvo kiaurai peršautas striukės skvernas, laimei, kulka nepataikė į juosmenį.

Pamatęs kraują, A.Čebatariūnas nušlubavo iki greitosios medicininės pagalbos automobilio. „Ten man sutvarstė žaizdą, o gydytojas pasakė, kad dėl tokio sužeidimo man bus daug problemų, nes kulka pataikė prie sąnario, – pasakojo jis. – Tada buvau nuvežtas į greitosios pagalbos ligoninę, ten peršviestas, o po to buvau operuotas, man susiuvo šautinę žaizdą kojoje.”

Jis pasipiktino, kad tądien policija skelbė nenaudojusi guminių kulkų, ir tik faktų prispausti policijos vadovai turėjo pripažinti, kad prieš taikius mitinguotojus be jokio įspėjimo panaudojo ginklą, kuris ES šalyse naudojamas tik labai ypatingais atvejais, netgi svarstomas jo uždraudimas, nes tokia kulka gali nužudyti žmogų ar jį suluošinti visam gyvenimui.

„Tokiu būdu aš akivaizdžiai neteisėtai ir visiškai nekaltai buvau sužalotas viešoje vietoje, Gedimino prospekte, man nepagrįstai ilgam buvo sutrikdyta sveikata, man buvo sukeltas skausmas, nepatogumai ir dvasiniai išgyvenimai, – sakė A.Čebatariūnas. – Aš nedalyvavau jokiose riaušėse, nedaužiau jokių langų, nemėčiau jokių akmenų ar kitų daiktų, nieko nedaužiau, nelaužiau ir nemušiau, taip pat niekam nesipriešinau ir nepadariau jokių nusikaltimų ar teisės pažeidimų. Į mane šovė iš šaunamojo ginklo iš nugaros, iš nedidelio atstumo, man išeinant iš aikštės prie Seimo rūmų, o ne puolant į aikštę ar Seimą ir šovė be jokių įspėjimų ar paaiškinimų ir aiškiai siekiant mane sužaloti.”