Šį penktadienį prasideda Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Liepos 1–12 dienomis vyks Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Programa

Liepos 1 dieną, penktadienį, Atlaidų išvakarės.

16 val. šv. Mišios Panų kalne. Dalyvauja Marijos legiono nariai.

Po šv. Mišių maldinga eisena į Žemaičių Kalvariją.

19 val. Mišparai Bazilikoje, po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.

 

Liepos 2 dieną, šeštadienį, Jaunimo diena.

Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

 

Liepos 3 dieną, sekmadienį, Didžioji Kalvarija – šeimų diena.

Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. tiesioginė šv. Mišių transliacija per LTV.

 

Liepos 4 dieną, pirmadienį, Žemdirbių ir ūkininkų diena.

Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

 

Liepos 5 dieną, antradienį, Katechetų, tikybos mokytojų, visų pedagogų diena.

Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

 

Liepos 6 dieną, trečiadienį, Kunigų ir ministrantų diena.

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

 

Liepos 7 dieną, ketvirtadienį, Carito, Maltos, senelių namų gyventojų ir darbuotojų bei Medikų diena.

Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

 

Liepos 8 dieną, penktadienį, Valstybės, savivaldybių, seniūnijų, policijos vadovų bei darbuotojų diena.

Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

 

Liepos 9 dieną, šeštadienį, Brolių latvių diena.

Dalyvauja Rygos Arkivyskupas Metropolitas Zbignevs Stankevičs ir Liepojos vyskupas Vilhelms Lapelis OP.

Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

 

Liepos 10 dieną, sekmadienį, Kunigų seminarijų, Universitetų, VDU Teologijos fakulteto, Katechetikos katedrų bendruomenių diena.

Apaštalinis nuncijus arkivysk. Luigi Bonazzi.

Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

 

Liepos 11 dieną, pirmadienį, Dominikonų, Marijonų, Jėzuitų, Seserų Kazimieriečių ir visų kitų vienuolijų bei maldų už pašukimus diena.

Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

 

Liepos 12 dieną, antradienį, Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimynių: Barstyčių, Sedos, Platelių, Alsėdžių, Gegrėnų parapijų diena.

Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

 

Kiekvieną Atlaidų dieną pagrindinėms 12 valandos. šv. Mišioms vadovaus vis kitas Lietuvos vyskupas.

 

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

7.00 val. J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją;

7.30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Bazilikoje;

8.00 val. Šv. Mišios;

10.00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis;

12.00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

19.00 val. Vakarinės šv. Mišios.

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

 

{parasas}