Kuo mes panašūs?

1. Afrikiečiai yra labai geri krepšininkai – lietuviai taip pat.
2. Afrikiečiai migruoja į kitas šalis ir dirba sunkiausius darbus – lietuviai taip pat.
3. Afrikoje daug žmonių gyvena ant skurdo ribos – lietuviai taip pat.
4. Afrikoje vidutinis naudojamų automobilių amžius yra 12-15 metų – lietuvoje taip pat.
5. Afrikiečių kalba yra nesuprantama daugumai kitų tautų atstovų – lietuvių kalba taip pat.
6. Afrikoje nusikalstamumas yra labai didelis – Lietuvoje taip pat.
7. Afrikiečiai yra nemėgstami kai kuriose šalyse – lietuviai taip pat.
8. Afrikos politikai nevisai supranta kaip reikia valdyti šalį – lietuvių seimas taip pat.
9. Afrikoje valdžia nerenkama, o pasirenkama iš vietinių artistų – lietuvoje taip pat.
10. Afrikoje kelių kokybė apgailėtina – lietuvoje taip pat.
11. Afrikiečiai turi legendą apie geležinį liūtą – lietuviai turi legenda apie geležinį vilką.
12. Afrikoje pasitaikydavo kanibalizmo atvejų – lietuviai irgi mėgsta vienas kitą ėsti.