Seimo Pirmininko A. Valinsko kreipimasis į parlamentines partijas

2009 m. sausio 20 d. pranešimas VIR

Skelbiame Seimo Pirmininko Arūno Valinsko kreipimąsi į parlamentines partijas:

„Gerbiamieji kolegos, mielieji žurnalistai, Lietuvos žmonės!

Kreiptis į jus mane paskatino, be jokios abejonės, praėjusio penktadienio įvykiai Vilniuje, taip pat Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje.

Pirmiausia, prisiimu moralinę atsakomybę už tai, kas vyko prie Seimo rūmų ir kai kuriuose Lietuvos miestuose. Žmonės nepatenkinti esama situacija ir gerbiu tuos, kurie atėjo atvirai pareikšti savo nuomonę. Tačiau niekada nepateisinsiu išdaužytų langų, sprogmenų ar ginklų panaudojimo. Protestai negali būti siejami su griovimu, įtampa visuomenėje ir smurtu.

Antra. Aiškiai noriu atskirti tuos, kurie atėjo taikiai protestuoti dėl vienų ar kitų politikų sprendimų ir tuos, kurie iš anksto žinojo, kad eina kurstyti nesantaikos, o vėliau ir dalyvauti riaušėse. Į kokį taikų mitingą, pasakykite, einama pasiėmus dujokaukę arba laužtuvą. Taigi pastarieji, kurie tas riaušes kurstė ir organizavo turi atsakyti pagal įstatymus. Noriu atkreipti visų teisėsaugos institucijų dėmesį į tai, kad prie Seimo rūmų buvo moksleivių. Manau, kad daugelis jų atėjo vedini smalsumo ir buvo įtraukti į šiuos įvykius. Kai kurie net suimti. Jų bylos turėtų būti ypač kruopščiai tiriamos, kad už vieną paslydimą nesugadintume jauniems žmonėms gyvenimo.

Trečia. Tenka pripažinti, kad mes, valdančioji koalicija, nepakankamai aiškiname žmonėms apie savo priimamų sprendimų būtinumą. Juo labiau kad tie sprendimai, nors ir būtini, bet nepopuliarūs ir sunkiai suvokiami žmonių. Jiems nepritariama. Ir tai suprantama. Iš geresnio gyvenimo grįžti į sunkesnį nėra lengva, todėl ir turėjome kalbėti, jog darome tai dėl pačių paprasčiausių priežasčių, tam, kad laiku būtų išmokėtos pensijos, įvairios socialinės išmokos ir atlyginimai.

Ketvirta. Esu pasirengęs kalbėti su visais, kurie nusiteikę pozityviam pokalbiui. Rytoj susitinku su Smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija, taip pat su profesinių sąjungų konfederacijos vadovais. Ir ateityje susitiksiu su visais, pasirengusiais dialogui.

Beje, turiu nuliūdinti visus, kurie taip su pasimėgavimu eskaluoja temą, kad tuo metu Seimo Pirmininkas kažkur pietavo. Tai buvo iš anksto suplanuotas ir į darbotvarkę įtrauktas Seimo valdybos patvirtintas susitikimas su Norvegijos parlamento vadovu. Darbinis susitikimas. Ir jeigu paklaustume, kodėl į susirinkusiųjų minią neišėjo opozicijos lyderis G. Kirkilas, galiu pasakyti tik tiek, kad Seimo narys G. Kirkilas taip pat buvo darbo grupėje, kurie susitiko su Norvegijos vadovu. Taip pat ir ne jis vienas.

Penkta. Esant dabartinei ekonominei situacijai, esame priversti didinti kai kuriuos mokesčius, tačiau dabar tai panašu į situaciją, kai vanduo pilamas į skylėtą puodą. Bet tai – ne vanduo, o žmonių prakaitas, kuriuo uždirbami pinigai, o skylės valstybės puode – įvairiausios valstybinės programos, per kurias išteka papildomai surinktos lėšos. Ir išteka ne milijonai, o, deja, milijardai.

Kai kurių tų programų tikslingumas tikrai abejotinas, arba dar blogiau, skaidrumas yra įtartinas. Taip, šventės yra gerai. Tačiau valdovų rūmais pensijų neišmokėsi, fejerverkais žmonių nepamaitinsi.

Todėl siūlau – sudaryti Seimo komisiją, kurioje dalyvautų visų politinių partijų atstovai. Per juos visi turėtume galimybę teikti argumentuotus pasiūlymus, ką galėtume ištaisyti ar pakeisti. Galbūt tokia komisija būtų naudinga ir peržiūrint dar kartą valstybines programas, siekiant įsitikinti, ar tikrai jas visas reikia finansuoti iš valstybės biudžeto. Galbūt kai kurios iš jų dar galėtų palaukti geresnių laikų. O kol tokia komisija bus sudaryta, siūlau skelbti moratoriumą daugiausia valstybės biudžetui kainuojančioms programoms ir jų veiklą atnaujinti tik komisijai patvirtinus konkrečios programos būtinumą, tikslingumą ir skaidrumą.

Siūlau šį klausimą spręsti artimiausioje neeilinėje sesijoje, kuri jau numatyta vasario viduryje.

Šešta. Siūlau – visoms parlamentinėms partijoms pasirašyti Nacionalinį susitarimą dėl atsakingo veikimo krizės sąlygomis. Prisijungti prie šio susitarimo kviečiu ir kuo platesnį visuomenės ratą, pavyzdžiui, verslo žmones, kūrybinių organizacijų ir profsąjungų atstovus.

Septinta. Konstitucinis Teismas praėjusią savaitę, atsakydamas į Seimo Pirmininko pateiktą klausimą, priėmė visiems mums palankų sprendimą dėl Seimo nario atlyginimo sumažinimo, esant kritinei situacijai. Mes galime tai padaryti ir privalome tai padaryti. Šiandien bus svarstomas klausimas dėl pasiūlytų Seimo narių grupės susimažinti atlyginimą 15 proc.. Aš tikiu, kad tai bus tik pradžia ir ateityje siūlau susimažinti atlyginimą bent pusiau, o tuos Seimo narius, kurie tuos Seimo narius, kurie gali tai sau leisti, kviečiu pasekti mano pavyzdžiu neimti atlyginimo ir jį panaudoti labdaros tikslams.

Taip pat, kaip Seimo Pirmininkas, reikalauju Seimo kanclerio, kad per trumpiausią įmanomą laiką iš Seimo rūmų išnyktų įvairūs masažo salonai, kirpyklos, soliariumai ir kitos nieko bendro su Seimo darbu neturinčios įmonėlės. Šis klausimas rytoj bus svarstomas Seimo valdyboje.

Aštunta. Neabejoju, visi gerai suprantame, jog atsidūrėme pasaulinės krizės akivaizdoje. Daugelyje valstybių situacija panaši ar dar blogesnė. Ji, deja, nepriklauso nuo to, kokia partija yra valdžioje. Siūlau nebespekuliuoti partijų atsakomybe, nebeieškoti kas kaltesnis dėl susidariusios padėties.

Visi mes – buvusieji ir esamieji – privalome prisiimti atsakomybę už Lietuvos ateitį – išeiti iš krizės, neužsmaugiant žmonių.

Kviečiu būti pilietiškais – nesimėtyti atvirais kaltinimais viešojoje erdvėje – spaudoje ar eteryje. Nesutarimus tarp mūsų stebi žmonės, todėl po to juos kviesti rimčiai, vienybei ir susikaupimui, tiesiog nekorektiška. Visus ginčytinus klausimus galime išspręsti čia – Seime, parlamentinėmis formomis.

Gerbiamieji kolegos, Lietuvoje taip jau yra – kur trys lietuviai, ten penkios partijos. Visais laikais buvo nesutarimų, ginčų, pykčio. Tačiau visais laikais, esant kritiškai situacijai, mes mokėjome būti vieningi ir apginti tai, kas mums buvo brangu, kas sudarė mūsų gyvenimo pamatą.

Kviečiu užkasti „karo kirvį”, pamirškime nesutarimus ir imkimės konstruktyvaus ir sutelkto darbo vardan tos vienintelės – vardan Lietuvos”.

Pasakęs kalbą, parlamento vadovas atsakė į Seimo narių klausimus.