Už juridinį automobilį – po 150 Lt kas mėnesį

Priimtas Laikinojo mokesčio už juridinių asmenų valdomus automobilius įstatymas. Balsavo: už – 63, prieš – 40, susilaikė 9. Šis įstatymas nustato juridinių asmenų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomų automobilių apmokestinimo laikinuoju mokesčiu tvarką.

Nuo kitų metų pradžios apmokestinami juridinių asmenų automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg. Mokesčio tarifas – 150 litų už vieną automobilį per kalendorinį mėnesį. Mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. Mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kalendorinio mėnesio, kurį automobilis buvo pradėtas valdyti, ir turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio pirmojo mėnesio 25 dienos.

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d. ir galios iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Mokesčiu neapmokestinami:

1) automobiliai, kurie pagal Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijas ir klases pagal konstrukciją priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms;

2) specialiosios transporto priemonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme;

3) tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų valdomi automobiliai.

Pritarus Seimo narių K. Glavecko, V. Matuzo ir L. Diniaus pataisai dėl 5 straipsnio (už – 64, prieš – 18, susilaikė 30) taip pat mokesčiu neapmokestinami automobiliai, teisės aktų nustatyta tvarka pažymėti diplomatiniais valstybinio numerio ženklais.

Pritarus Seimo narių K. Glavecko, V. Matuzo ir L. Diniaus pataisai dėl 6 straipsnio (už – 92, prieš– 5, susilaikė –19), nustatytas lengvatinis 75 litai už vieną automobilį per kalendorinį mėnesį mokesčio tarifas automobiliams, teisės aktų nustatyta tvarka pažymėtiems taksi valstybinio numerio ženklais, taip pat automobiliams, turintiems daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui ir kurie naudojami keleiviams vežti nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais.