Prezidentas tikisi didesnės jaunimo iniciatyvos visuomenėje

Antradienį, gruodžio 2 dieną, Vilniuje Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus priėmė jaunimo iniciatyvų lyderius.

Prezidentas pabrėžė, kad stengiasi nuolat susitikti su jaunimo organizacijų lyderiais, nes jaunosios kartos žmonių vaidmuo labai svarbus mūsų šalies pažangai.

„Mums reikia aktyvių ir veiklių žmonių, labiausiai tokių, kuriems rūpi ne tik asmeninė karjera, bet ir bendrieji reikalai, kurie turi drąsių idėjų ir neatidėlioja jų įgyvendinimo tolimai ateičiai, o veikia čia ir dabar“, – sakė šalies vadovas.

 

Prezidento nuomone, visuomeninėje veikloje subrendęs aktyvus ir kritiškai mąstantis jaunimas gebės pasiūlyti prasmingų idėjų savo bendraamžiams ir prisidės prie mūsų visuomenės bei valstybės pilietinės brandos ateityje. „Tai yra sunki, bet svarbi jaunimo politikos misija, siekianti daugiau nei vien tik asmeninės saviraiškos skatinimo ar vienkartinių projektų įgyvendinimo“, – pabrėžė Prezidentas V. Adamkus.

Su jaunimo iniciatyvų lyderiais Prezidentas aptarė jaunimo pilietinės veiklos patirtį, sėkmingus jaunų žmonių iniciatyvų skatinimo pavyzdžius ir aktyvaus dalyvavimo vietos bendruomenėse galimybes. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, jog būtina ieškoti geriausių sprendimų, kaip rengti šiandienos jaunimo ir ateities visuomenės lyderius.

Valstybės vadovas išreiškė įsitikinimą, kad jauni žmonės trokšta geresnės Lietuvos, turi puikių minčių bei idėjų ir yra nusiteikę veikti. Tik jiems reikia stiprių ir motyvuotų vadovų, jaunimo poreikius atitinkančių organizacijų ir lanksčios jaunimo iniciatyvų rėmimo sistemos. Tokių sąlygų sudarymas yra valstybės, o ypač savivaldybių jaunimo politikos uždavinys, kurį sprendžiant aktyviai turi  dalyvauti patys jauni žmonės.

Neformalios Švenčionių jaunimo grupės inicijuoto ir vykdyto projekto „Nestabdyk“ metu Lietuvos Prezidentas buvo išrinktas „Svajonių žmogumi“. Projektas buvo skirtas skatinti jaunus žmones būti aktyvesniais ir labiau įsitraukti į vietos bendruomenės gyvenimą. Susitikę su šalies vadovu, projekto iniciatoriai įteikė jam „Svajonių žmogaus“ statulėlę.

Prezidento spaudos tarnyba