Griežtinama atsakomybė už girtavimą darbe

Vyriausybei pritarė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo projektui ir teiks jį Seimui.

Projektu nustatoma atsakomybė darbuotojui, kuris darbovietėje darbo metu buvo neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, – bauda nuo vieno iki trijų šimtų litų. Pažeidusiam darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekant pavojingus darbus, numatyta bauda nuo vieno iki trijų šimtų litų, o kai darbuotojas pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų – bauda nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų. Nustatoma atsakomybė darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimą nuo darbo – bauda nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Visas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41 straipsnyje ir su šiuo straipsniu susijusiuose papildomuose straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinės Valstybinė darbo inspekcija.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo projektas parengtas siekiant užkirsti kelią alkoholinių gėrimų vartojimui darbo metu ar prieš darbą, nes pastaruoju metu didelė nelaimingų atsitikimų darbe dalis įvyksta darbuotojams esant neblaiviems. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis 2007 metais iš 98 žuvusiųjų darbe 29 (29,6 proc.) darbuotojai buvo neblaivūs. Iš visų darbe žuvusių neblaivių darbuotojų dažniau nei kas antras patyrė mirtiną traumą atlikdamas pavojingą darbą, tokį kaip miško kirtimas, krovinių kėlimas mechaniniais krautuvais, darbas su potencialiai pavojingais įrenginiais, darbai statybvietėse.

Įstatymo pakeitimai įsigalios, kai juos priims Seimas ir jie bus paskelbti „Valstybės žiniose”.

 

Vyriausybės Spaudos tarnyba