Bus tikrinami valstybės tarnautojai

 

Teisingumo ministras siūlo tikrinti valstybės tarnautojų patikimumą, atliekant jų atsparumo korupcijai testą. Slaptą tarnautojų vertinimą planuojama patikėti Specialiųjų tyrimų tarnybai. Šiuo metu mūsų šalyje nėra mechanizmo, kuris padėtų prevenciškai kovoti su korupcija valstybės tarnyboje. Teisinės priemonės taikomos tik už jau padarytus nusikaltimus ar teisės pažeidimus, tačiau jų išaiškinama tik nedidelė dalis.

Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus teigimu, didžioji dalis korupcinių veiksmų yra sunkiai identifikuojami vien teisinėmis priemonėmis, nes renkant įrodymus sudėtinga įvertinti ir užfiksuoti dviprasmiškas frazes, užuominas, gestus ar kitą abejonių keliantį elgesį. Tokiems veiksmams įvertinti ministras siūlo įtvirtinti naują prevencijos ir kontrolės priemonę – valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai patikrinimą.

 

„Korupcine veikla padaroma daug žalos visiems piliečiams ir valstybei, todėl būtina kiek įmanoma efektyviau užtikrinti, kad valstybės tarnyboje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos, sąžiningi ir patikimi tarnautojai. Reikalavimas būti atspariu korupcijai turi būti užtikrinamas nuolat vykdant patikrinimus, kurie padės kovoti su neteisėtais tarnautojų veiksmais“, – sako R. Šimašius.

 

Siūlomame įstatymų pakeitimo projekte numatoma, kad tokį vertinimą tiek planuotai, tiek ir neplaniniu būdu atliks Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri slapta modeliuos įvairias situacijas, leidžiančias nustatyti tarnautojo atsparumą korupcijai. Šių imitacinių veiksmų pagrindu parengtos ir institucijos vadovui perduotos išvados nebus pagrindas atsirasti baudžiamajai ar administracinei atsakomybei, tačiau taps įrankiu atleisti nepatikimą tarnautoją.

 

Gavęs pažymą ir įs kinęs, kad tarnautojas yra nesąžiningas, įstaigos vadovas privalės jam pasiūlyti pačiam palikti pareigas, o jei šis nesutiks – jį atleisti ir faktą apie tarnautojo neatsparumą korupcijai paviešinti įstaigos interneto svetainėje. Abiem atvejais tarnautojas praras teisę valstybės tarnyboje dirbti 3 metus.

 

Šiuo metu projektas yra pateiktas derinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms. Patikslintas po pateiktų pastabų jis bus teikiamas Vyriausybei svarstyti, vėliau jam turės pritarti ir Seimas.

 

www.infomazeikiai.lt