prekyba žmonėmis – vis dar aktuali problema

Šiandien viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius” (Čiurlionio g. 84, Vilnius) vyksta Vidaus reikalų ministerijos (VRM) organizuojama mokslinė-praktinė konferencija „Valstybės institucijų ir nevalstybinių organizacijų bendradarbiavimas kovojant su prekyba žmonėmis”. Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybės institucijų, diplomatinių ir konsulinių atstovybių, nevalstybinių, tarptautinių organizacijų atstovai susirinko aptarti baigiamos vykdyti Prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005–2008 metų programos įgyvendinimo rezultatų, iškilusių problemų ir bendradarbiavimo perspektyvų.

„Šiandien prekyba žmonėmis – tarptautinė problema, taigi mūsų visų pareiga užtikrinti kryptingą, ilgalaikę, bendrą prevencijos bei kovos su prekyba žmonėmis veiklą, – atidarydamas konferenciją sakė vidaus reikalų viceministras Algimantas Vakarinas. – Tikiuosi, kad šis renginys padės užmegzti ir vėliau išplėtoti glaudžius bendradarbiavimo ryšius tarp bendraminčių iš skirtingų šalių, o konferencijos metu gimusios idėjos padės veiksmingai spręsti prekybos žmonėmis problemas”.

Nevalstybinių organizacijų ir Vidaus reikalų ministerijos vardu viceministras A.Vakarinas įteikė padėkos raštus užsienio valstybių ambasadų (Airijos, Austrijos, Danijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų Karalystės, Norvegijos Karalystės, Suomijos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos) atstovams už diplomatinių atstovybių visapusišką ilgalaikę paramą Lietuvos nevalstybinėms organizacijoms, vykdžiusioms prekybos žmonėmis prevencijos projektus.

„Lietuva, įgyvendindama valstybines kovos su prekyba žmonėmis priemones, jau penkerius metus iš eilės patenka į pirmąją grupę valstybių, dedančių didžiausias pastangas kovojant su prekyba žmonėmis, – pristatydamas Prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005–2008 metų programos įgyvendinimo rezultatus sakė Nacionalinis prekybos žmonėmis prevencijos bei kovos su šiuo reiškiniu koordinatorius, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Stanislovas Liutkevičius. – Įgyvendinant jau antrąją nacionalinę kovos su prekyba žmonėmis programą atlikta daug reikšmingų darbų. Tačiau nemažai jų liko. Tai, kas dabar atlikta, – nedidelė dalis to, ką esame užsibrėžę nuveikti. Imigrantų iš kaimyninių valstybių ir Azijos šalių srautas gali sukurti prekybos žmonėmis Lietuvoje, kaip tikslo šalies, problemą. Todėl labai svarbu jau dabar numatyti prevencines priemones šiam prognozuojamam reiškiniui”.

Pasak S.Liutkevičiaus, įgyvendinant 2005-2008 m. programos priemones, ypač didelis dėmesys buvo skiriamas nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis teisių ir laisvių apsaugos stiprinimui; veiksmingai socialinei prekybos žmonėmis prevencijai, socialinei paramai nukentėjusiesiems (ypač vaikams ir moterims) nuo prekybos žmonėmis, jų apsaugai ir grąžinimui į visuomenę; veiksmingai kovai su organizuotu nusikalstamumu ir pavieniais nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis; glaudžiam ir koordinuotam valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevalstybinių ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimui kovojant su prekyba žmonėmis.

Bendradarbiavimo patirtimi prekybos žmonėmis klausimais konferencijoje dalijosi Estijos Respublikos teisingumo ministerijos Kriminalinės policijos departamento patarėja Brit Tammiste, Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Strateginio planavimo departamento direktorė Inga Dobelniecė, pranešimus skaito Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyriaus viršininkė Reda Sirgedienė, Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Ona Gustienė, Tradicinės religinės bendrijos „Lietuvos Caritas” programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms” koordinatorė Kristina Mišinienė, svečiuojasi Jungtinės Karalystės POPPY projekto dalyviai.

Lietuvos Respublikos institucijų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir diplomatinių atstovybių duomenimis, žinomų prekybos žmonėmis aukų nuo 2002 m. (800–1000 aukų) iki 2007 m. (50–70 aukų) kasmet mažėja.

Lietuvoje sukurta ir veikia prekybos žmonėmis aukų ir nukentėjusiųjų rėmimo ir pagalbos sistema. Nuo 2005 iki 2008 m. iš valstybės biudžeto buvo finansuoti 53 nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti prekybos žmonėmis socialinei paramai, apsaugai ir reintegracijai į visuomenę.

 

Vidaus reikalų ministerija