60 žmonių atgaus žemės sklypus

Šiandien, lapkričio 26 dieną, Mažeikių rajono savivaldybės salėje vyko Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto posėdis. Darbotvarkėje pateikti ir apsvarstyti 7 klausimai („Dėl socialinio būsto pirkimo“, „Dėl nekilnojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti ir jo nurašymo“, „Dėl sutikimo perinti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn“ ir kt.) ir 8-asis klausimas papildomas, dėl Mažeikių miesto Naikių rajono mikrorajono II-osios dalies detaliojo plano patvirtinimo. Visi su komiteto pritarimu bus pateikti Mažeikių rajono tarybos posėdyje. Daug diskusijų vėl sulaukė pirmasis darbotvarkės klausimas dėl perskaičiuotos šilumos kainų.

„Mažeikių šilumos tinklų“ (MŠT) direktorius Jonas Jurkus ir vėl pristatė esamą įmonės padėtį ir priežastis, dėl kurių jie nori pakelti šilumos kainą nuo 19,30 ct/kWh iki 25,98 ct/kWh – 34,6%. Jei penktadienį, lapkričio 28 dieną, Tarybos posėdyje bus pritarta šiam siūlymui, tai ši nauja kaina galios tik pusei metų, o liepos 1 dieną ji vėl bus perskaičiuota.
„Kadangi benzinas, dujos ir barelis pinga, tai gal nekelkim šilumos kainos, nes žmonės tikrai nesupras mūsų sprendimo. Viskas pinga, o šiluma brangsta“ – teigė Pranas Noreika.
MŠT direktorius teigia, kad šiuo metu šilumos savikaina jau yra 23 ct, todėl jei šilumos kaina nebus pakelta, įmonė gali ir bankrutuoti. Pasak J. Jurkaus, galimybė apšildyti miestą kūrenant mazutą yra neįmanoma dėl to, kad mazutinių katilų galingumai riboti, ir esant minus 20 laipsniu šalčio, galima „užšaldyti“ miestą. Be to dėl gamtinių dujų yra pasirašyta ilgalaikė (10 metų) sutartis su UAB „Intergas“, kuri gali taikyti sankcijas, netęsybas.

Sodų bendrijos „Kūlupis“ gyventojai pateikė prašymą skirti finansinę paramą keliams tvarkyti. Vietinio ūkio vedėjas Alfonsas Žiulpa siūlo jiems elgtis kaip ir s/b „Rasa“ ir „Raselė“ gyventojai – darytis detaliuosius planus, kuriuose išskirti kelius. Taip jie taps visuomeniniais keliais. Iki tol keliai sodų bendrijose priklauso gyventojams.

Penktadienį Mažeikių rajono savivaldybės tarybai bus pateiktas sprendimas dėl Mažeikių miesto Naikių rajono II-osios dalies detaliojo plano patvirtinimo. Šiuo sprendimu bus atstatyta nuosavybė į žemės sklypus ir suteikti sklypai neatlygintinai individualiai statybai apie 60 pretendentų. Iš viso laukiančių atgauti žemės sklypus yra apie 90 žmonių. Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetas pripažįsta, kad patvirtinus šį planą bus padaryta didelė pažanga dėl žemės sklypų atidavimo.