Leckavos pradinės mokyklos likimas dar neaiškus

Lapkričio 20 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas posėdžiavo Leckavos kultūros namuose. Posėdyje nagrinėti du klausimai – Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos Leckavos skyriaus ateitis ir kultūros centrų direktorių tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymas.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai: Liudvika Daliuta Domarkienė, Paulius Auryla ir Judyta Čejauskienė bei kaimo reikalus kuruojantys Savivaldybės tarybos nariai – Jonas Siminkevičius ir Antanas Tenys, o taip pat Švietimo skyriaus specialistės – Gražina Lungienė ir Jovita Urbonienė išklausė gausiai susirinkusių Leckavos kaimo gyventojų pageidavimus.

Nuo ateinančių metų sausio 1 d. Senamiesčio pagrindinės mokyklos Leckavos skyrių planuojama likviduoti. Tačiau miestelio gyventojai tvirtai įsitikinę, kad jų vaikams geriausia būtų mokytis čia pat, Leckavoje. Mokymo kokybė kaimo mokykloje, leckaviškių manymu, nėra nė kiek blogesnė nei miesto mokyklose. Tėvai sakėsi esą ypač nepatenkinti pavežėjimo kokybe. Anot jų, vaikų kelionė į mokyklą ir atgal, yra itin nesaugi. Buvę atvejų, kai vaikai netelpa į autobusą arba yra skriaudžiami vyresniųjų mokinių.
Švietimo skyriaus vyr. specialistė J. Urbonienė žadėjo pasidomėti Leckavos vaikų pavežėjimu bei kreiptis į UAB „Mažeikių autobusų parkas“ dėl didesnio autobuso skyrimo.
Leckaviškiai Tarybos nariams įteikė aštuonių kaimo gyventojų prašymus, kuriuose pageidaujama sudaryti galimybę jų vaikams ir po naujų metų lankyti pradinę mokyklą Leckavoje. Posėdyje nutarta, klausimą dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos Leckavos skyriaus svarstyti dar kartą.
Kultūros skyriaus vedėja Angelė Rupkutė kreipėsi į Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narius prašydama pritarimo Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui dėl kultūros centrų direktorių tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo. Komiteto nariai vieningai balsavo už koeficientų padidinimą. Savivaldybės tarybai bus siūloma Kultūros centrų direktorių tarnybinio atlyginimo koeficientą 12,2 nuo lapkričio 1 d. pakeisti į 13,2.