AB „Mažeikių nafta“ didino perdirbimo apimtis ir veiklos efektyvumą

 

Pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus AB „Mažeikių nafta“ grupė per tris pirmuosius šių metų mėnesius, neaudituotais duomenimis, patyrė 2 mln. litų veiklos nuostolį (EBIT). Tai net keturis kartus mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.  AB „Mažeikių nafta“ (toliau – Bendrovė) pajamos per pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė 2,2 mlrd. litų (0,9 mlrd. JAV dolerių), tai yra 1,4 mlrd. litų (0,7 mlrd. JAV dolerių) mažiau nei per tą patį laikotarpį 2008 metais.

 

Konsoliduotas grynasis nuostolis per pirmuosius tris šių metų mėnesius sudarė 48,5 mln. litų (18,4 mln. JAV dolerių). 2008 metais per tą patį laikotarpį nuostolis siekė 6,6 mln. litų (2,9 mln. JAV dol.)

Tokiam šių metų pirmojo ketvirčio rezultatui daugiausia įtakos turėjo dėl pasaulinės krizės sumažėjęs degalų vartojimas ir žemos naftos perdirbimo maržos.

Per pirmuosius tris šių metų mėnesius naftos perdirbimo produktų gamykla Mažeikiuose perdirbo 2,2 mln. tonų žaliavos. Tuo tarpu 2008 metų I-jį ketvirtį perdirbta 2,1 mln. tonų.

Veiklos efektyvumą atspindintis pajėgumų išnaudojimo rodiklis lyginant su pernai metais šiemet didėjo beveik 8 procentais ir siekė 86 proc. (skaičiuojant pagal 10 mln. tonų perdirbimo per metus apimtis). Šviesiųjų naftos produktų: benzino, aviacinio kuro ir dyzelino – išeiga padidėjo beveik iki 70 proc. ir buvo 2 procentiniais punktais aukštesnė nei per tą patį 2008 metų laikotarpį.

Tokių gamybos rezultatų pavyko pasiekti nepaisant gamybos įrenginių stabdymo, susijusio su dyzelino hidrovalymo įrenginio modernizavimu. Gamybos apimčių didėjimui itin didelę įtaką turėjo tai, jog šių metų pirmąjį ketvirtį pilnu pajėgumo dirbo praeitais metais atstatytas vakuuminio distiliavimo įrenginys.

Pirmąjį metų ketvirtį pavyko padidinti pardavimus Vakarų Europoje ir JAV. Šiose rinkose per tris mėnesius parduota 1,3 mln. tonų naftos produktų. Pernai tuo pačiu metu pardavimai siekė 1,1 mln. tonų. Tuo tarpu Baltijos šalių rinkose ir Lenkijoje naftos produktų parduota mažiau: nuo 0,84 mln. tonų 2008 m. I-ąjį ketvirtį iki 0,78 mln. tonų 2009 m. I-ąjį ketvirtį.

2009 metų I-jį ketvirtį situacija Lietuvos ir artimiausiose rinkose Bendrovei buvo nepalanki dėl pasaulinio ekonomikos lėtėjimo sukeltų pasekmių. Vien Lietuvoje, palyginti su 2008 metų I-u ketvirčiu BVP smuko 12,6 proc. Krizė ir nuo metų pradžios ženkliai padidėję akcizai Lietuvoje turėjo didelę įtaką drastiškam degalų vartojimo sumažėjimui: dyzelino kuro pardavimai Lietuvoje smuko 25 proc., benzino – 8 proc. Panašios tendencijos buvo juntamos ir kaimyninėse rinkose.

AB „Mažeikių nafta“ ir toliau mažino veiklos kaštus, tęsė Bendrovės restruktūrizaciją ir optimizavo darbuotojų skaičių siekdama atskirti su pagrindine veikla (naftos perdirbimo produktų gamyba) nesusijusias funkcijas. Įgyvendinant Bendrovės restruktūrizacijos strategiją buvo įsteigta dukterinė įmonė UAB „EMAS“, teikianti elektros įrangos montavimo, priežiūros ir remonto paslaugas. Darbuotojų skaičius per pirmąjį 2009 m. ketvirtį sumažėjo 113.  

Siekdama užtikrinti gamybos stabilumą, aukštą produktų kokybę bei didesnį perdirbimo efektyvumą, Bendrovė tęsia gamyklos modernizaciją. Kovo mėnesį pradėta antrojo dyzelino hidrovalymo įrenginio modernizacija, kuri baigta balandžio mėnesį, bei paleistas naujas vandenilio įrenginys.

 

 

www.infomazeikiai.lt informacija