Gaisras ligoninėje

Atvažiuoja gaisrininkai gesinti ligoninės. Viskas dega, o tie traukia žmones vieną po kito… na, pagaliau užgesino. Vyr. gaisrininkas raportuoja ligoninės šefui:
– Užgesinti pavyko, iš viso išnešėm 12 žmonių, 8 atgaivinom, o 4 lavonai…
Šefas net pamėlynuoja:
– Kaip tai atgaivinot? 8? tikrai? Vyrai, jūs juk morgą gesinot…