Susitikimas su rajono vadovais ir specialistais

Lapkričio 6 dieną (ketvirtadienį) 15 val. Mažeikių rajono savivaldybė visus Mažeikių apylinkės seniūnijos gyventojus kvietė į Mažeikių rajono savivaldybės salę (Stoties g. 18), kur vyko susitikimas su Mažeikių rajono vadovais, Savivaldybės administracijos specialistais. Buvo svarstomi Krakių, Bugenių, Žiogaičių, Ruzgų ir Purvėnų kaimų bendruomenių iškelti klausimai. Aktualiausi klausimai buvo apie gatvių apšvietimus, asfalto dangas ir vandens kokybę.

 

Krakiškiai skundžiasi bloga vandens kokybe. Į jų klausimus atsakė Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa: „Šiuo metu pristatytas Mažeikių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Pagal jį Krakių kaimas yra 6 vietoje, tai reiškia, kad jiems planas bus įgyvendintas 2011 – 2014 metais. Valymo įrenginių Krakių gyvenvietei tikrai reikia, bet kai reikia prisijungti, sutinka tik apie 30 proc. gyvenvietės žmonių.“ Krakiškiams yra siūloma prisidėti prie vandens tiekimo plano. „Vandens nebūna vasara, kai laistomi daržai. O kokybė prastėja, kai yra įjungiamas papildomas siurblys. Jis sudrumsčia vandenį ir aišku jo kokybė suprastėja. Vandens bokštas priklauso Mažeikių vandenims“ – aiškino A. Žiulpa.
Krakių gyventojai taip pat norėjo sužinoti, kada bus baigtos asfaltuoti gatvelės jų kaime. Alfonsas Žiulpa teigė, kad ne taip daug jų ir liko. Be to kokius objektus tvarkyti ir asfaltuoti sprendžia gyvenvietės seniūnija, todėl patarė pirmiausia susitarti savo tarpe, kokios gatvės jiems svarbiausios.
Krakiškiai nepatenkinti, kad neturi priėjimo prie Ventos upės. Gyventojų nepasitenkinimui sumažinti, žemėtvarkos darbuotojai bandė paaiškinti esamą padėtį: „Yra vienas privažiavimas prie Ventos upės ties mokykla, be to kiekvienas turi teisę vaikščioti ir žvejoti Ventos pakrantėje 10 metrų atstumu. Prieš 8 ar 10 metų klausimas dėl poilsiaviečių įkūrimo buvo spręstas. Seda ir Židikai turi poilsiavietes, o Krakių kaimo bendruomenei reikėjo rodyti daugiau iniciatyvos šiuo klausimu.“
Krakiuose prie malūno stovi nudegę pastatai. Kaimo gyventojai bijo, kad juose žaidžiančių vaikų neištiktų kokia nelaimė. Žemė, kurioje stovi šie pastatai yra privatizuota. Ji priklauso net keliems asmenims. Iš jų pavyko rasti tik vieną. Jam išsiųstas įspėjimas sutvarkyti šiuos namus ir aplinką. Krakių bendruomenės buvo prašoma padėti rasti ir kitus asmenis, kuriems priklauso žemė ir joje stovintys pastatai.
Krakiuose dažnai būna elektros trukdžiai. Kitais metais yra planuojami elektros tinklų remontas ir naujų linijų tiesimas. Taip pat naujas gatvių apšvietimas. Visa tai planuojama padaryti iki kitų metų galo.

Bugenių kaimo gyventojai sako, kad neturi sporto aikštyno, kuris atitiktų jų reikalavimus. Jiems pasiūlyta susirasti valstybinės žemės, kur norėtų įrengti sporto aikštyną. Petras Norvilas šios savaitės pradžioje buvo nuvykęs apžiūrėti sporto aikštyno padėtį Bugeniuose ir pritaria, kad jo reikia. Sportinio inventoriaus savivaldybė galės parūpinti.
Bugeniškiai nepatenkinti gatvių apšvietimu. Dar pavasarį apšvietimas buvo tikrintas. Savivaldybė šią bėdą žino ir stengsis kasmet pakeisti bent po keletą šviestuvų. Taip pat Bugenių bendruomenės narė pareiškė nepasitenkinimą dėl laiko, kuriuo šviečia lempos. Ji sako, kad persukus laikrodį nebeatitinka laikas, kuriuo turėtų būti apšviestos gatvės. Alfonsas Žiulpa teigia, kad neįmanoma numatyti tokių pasikeitimų. Jis sako, kad jei rytas yra apsiniaukęs tai apšvietimo reikia ir pusę 8 val. iš ryto, o jei giedras – tai, aišku, jo kaip ir nereiktų. Šiuo metu, pagal bendruomenių prašymus, gatvės yra apšviestos nuo 18 val. iki 8 val.

Purvėnų kaimo gyventojai klausia, kada bus išasfaltuotas kelias Žiogaičiai – Purvėnai. Šis kelias priklauso ne Mažeikiams, o Telšiams. Iki 2015 metų numatyta asfaltuoti kelius į Leckavą, Dagius ir Pikelius (nuo Židikų), tačiau į Purvėnus tikrai nenumatyta.
Purvėniškiai taip pat nepatenkinti gatvių apšvietimu ir gatvių ženklinimu. Dėl apšvietimo jiems kaip ir kitos kaimų bendruomenės atsakingi asmenys už apšvietimą aiškino tą patį. O dėl gatvių ženklinimo (lentelių su gatvių pavadinimais) turi rūpintis seniūnas.

Žiogaičių ir Ruzgų bendruomenių gyventojai taip pat nepatenkinti gatvių apšvietimu. Ruzguose šiais metais jau nebeišeis nieko pakeisti, kad gatvės taptų šviesesnės. Žiogaičių gyventojai nepatenkinti vandens kokybe. Alfonsas Žiulpa pripažįsta, kad vanduo čia „tragiškas“. Tačiau tik kitais metais numatyta statyti nugeležinimo įrenginį, nes tik šiais metais vandens bokštą perėmė Mažeikių vandenys.