Vaikų našlaičių ir senelių globos namuose – teorinė-praktinė konferencija

Spalio 19 d., antradienį, Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose (Laisvės 83) vyks teorinė-praktinė konferencija „Socialinio darbuotojo kompetencija teikiant savarankiškumo įgūdžių palaikymo ir atstatymo paslaugas, mažinant socialinę atskirtį senyvo amžiaus asmenims“, skirtą kovai su skurdu ir socialine atskirtimi 2010 metais.


10.00 val. renginio dalyvius pasveikins globos namų gyventojai. Po sveikinimo prasidėsiančiame konferencijos atidaryme dalyvaus Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė Irena Macijauskienė ir Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius.

10.20-10.35 val. – Savarankiškumo įgūdžių palaikymo ir atstatymo senyvo amžiaus asmenims paslaugų teikimo galimybės Mažeikių rajone.  Pranešėja: Socialinės paramos skyriaus  vyr. specialistė L. Aliukevičienė

10.35-10.50 val. – Sielovada ir kita dvasinė pagalba seniems žmonėms. Pranešėjas:  kunigas E. Jurgelevičius.

10.50-11.05 val. – Socialinio darbuotojo kompetencija teikiant socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims. Pranešėja: Žemaitijos kolegijos  Telšių fakulteto Socialinio darbo katedros vedėja V. Sungailienė.

11.05-11.20 val. – Empatija socialinio darbuotojo veikloje. Pranešėja: Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų direktorė B. Vaičkienė.

11.20-11.35 val. – Nevyriausybinių organizacijų indėlis mažinant socialinę atskirtį Mažeikių rajone. Pranešėja: Carito organizacijos  vedėja B. Viesulienė.

11.35-11.50 val. – Socialinių darbuotojų motyvacija. Pranešėja: Klaipėdos senelių globos namų direktorė R. Senkienė.

11.50-12.00 val. – Pagyvenusių žmonių aktyvaus gyvenimo būdo įtaka savarankiškumo atstatymui globos institucijoje. Pranešėja: Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų socialinė darbuotoja R. Bučienė.

12.30-12.45 val. – Socialinių problemų sprendimas bendruomenėje. Pranešėja: Mažeikių socialinių paslaugų tarnybos socialinė darbuotoja.

12.45-13.00 val. – Bendruomenės centrų veiklos įtaka senų žmonių savarankiškumo palaikymui. Pranešėja: VšĮ Mažeikių bendruomenės centras direktorė A. Šimkuvienė.

13.00-13.15 val. – Pagyvenusių žmonių fizinio pajėgumo palaikymo galimybės. Pranešėja: E. Ungeitienė.

13.15-13.30 val. – Sveikatos pokyčiai sergant Alzheimerio liga. Pranešėja: Alzheimerio ligos klubo „Brėkšva“ pirmininkė L. Baltutienė.

13.30-14.00 val. – diskusijos, konferencijos uždarymas.

 

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius.

 

{parasas}