Oktava – iki lapkričio 9 d.

Pasak Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kunigo Antano , savaitė po Vėlinių vadinama Oktava. Tai aštuonios dienos kai vakarais 18 val vyksta Vėlinių mišios. Jos šiek tiek skiriasi nuo įprastų mišių. Užgesinamos šviesos ir žvakių šviesoje kunigėlis kalba Dievo žodžius. Kunigas Antanas džiaugiasi, kad per šventes tiek Mažeikių tiek Leckavos bažnyčią Vėlinių dieną aplanko daug žmonių. Anot kunigo į Leckavos bažnytėlę per Vėlines ateina visi sugrįžę iš kitų miestų ar tolimų kraštų aplankyti mirusius ir gyvus tėvelius bei giminaičius. „Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Vėlinių dieną taip pat susirinko daugiaus žmonių nei paprastai“ – džiugiai nusiteikęs kalbėjo kunigas Antanas.