Trys senutės ir diedukas

Saulutės atokaitoje sėdi trys senutės ir plepa. Eina pro šalį diedukas.

– Ė, Antanai, lažinamės, kad mes tiksliai atspėsim kiek tau metų.

– Oi, senos vištos, niekada gyvenime neatspėsit!

– Paprasta! Tu tik kelnes ir kelnaites nusimauk.

– Ar kvailos!? O tai čia kam?

– Kad tiksliau atspėtume.

Patrepsėjo diedukas, patrepsėjo, bet smalsumas nugalėjo. Nusimovė. Bobulės paprašė pasisukti į vieną pusę, į kitą, pašokinėti. Pasitarusios pareiškė:

– Tau 83 metai ir dvi dienos.

– Tiksliai! O pagal ką čia nustatėt?

Seniukės pradėjo žvengt pasikratydamos:

– Eik tu, skleroznike! Taigi užvakar tavo gimtadienį kartu šventėm.