Liūtas

Tėvas žiūri TV laidą „Gyvūnijos pasaulyje”, kurios metu siaubingai suriaumoja liūtas. Į kambarį įbėga Petriukas ir klausia:
– Tėveli, tu mane kvietei?