Ginčas su žmona

– Ir kuo baigėsi jūsų vakarykštis ginčas su žmona?
– Ji atšliaužė pas mane ant kelių!
– Ir ka pasakė?
– „Lįsk iš po sofos, bailį!!!!”