Norintys šildymo sezoną gali pradėti anksčiau

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ informuoja, kad, esant vartotojų pageidavimams, įstatymai leidžia šildymo sezoną pradėti anksčiau, nei jis oficialiai paskelbiamas.

Oficialią šildymo sezono pradžią įstatymo nustatyta tvarka skelbia miesto savivaldybės administracija kai tris paras iš eilės vidutinė oro temperatūra yra žemesnė nei 10 laipsnių.

 

Nepriklausomai nuo to, ar yra paskelbta šildymo sezono pradžia, ar ne, daugiabučių namų gyventojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios.

 

Tai turi būti nuspręsta gyvenamojo namo bendrasavininkių susirinkime daugumos balsais (50 proc. + 1 gyventojas). Tuomet, vartotojus teisėtai atstovaujantis asmuo, t.y., bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos įgaliotinis arba Administratorius apie gyventojų sprendimą turėtų informuoti šilumos tiekėją. Fiziškai šildymą įjungia ir parametrus sureguliuoja namo prižiūrėtojas.

 

Gyventojams, kurie gauna kompensacijas už šildymą, įjungus jį anksčiau oficialios šildymo sezono pradžios, šios kompensacijos nebus skaičiuojamos.

 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pabrėžia, kad tiekia šilumą tik iki pastatų įvadų. Pastatų viduje už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei remontą yra atsakingi gyventojų pasirinkti pastatų administratoriai ir kvalifikuoti šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Iki šildymo sezono pradžios visi šilumos punktai turi būti parengti ir privalo turėti parengties aktus.

 

{parasas}