Valstybės parama už papildomą bičių maitinimą

Šiais metais vėl bičių laikytojams teikiama parama, kompensuojant dalį išlaidų už papildomą bičių maitinimą. Papildomam bičių maitinimui paraiškos renkamos nuo rugpjūčio 3 iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai).

Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, cukraus sirupą), nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 15 d. turi kreiptis į teritorines valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybas, atnaujinti duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių ir atvykti į savivaldybės Žemės ūkio skyrių pas vyresn. specialistę Gražiną Žukauskienę (208 kab.)

 

Bitininkas turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, banko sąskaitą. Užsienio valstybėse pirkto cukraus dokumentai, kvitai ir sąskaitos yra tinkami. Vertimo į lietuvių kalbą nereikia. Bus konvertuojama pagal Lietuvos banko oficialų valiutos kursą.

 

Paraišką užpildo ir pirkimo dokumentus sutikrina specialistė. Paraišką gali pateikti bitininkas turintis ir vieną bičių šeimą. 2010 m. paraiškas pateikė 98 rajono bitininkai.

 

Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 20 Lt už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 40 Lt už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.

 

Paramai gauti bičių laikytojas, turi būti įsiregistravęs Žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas Žemės ūkio skyriaus darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

 

Cukrus ar sirupas turi būti įsigytas einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

 

Bičių laikytojui parama negali būti teikiama, jei jis ar jo sutuoktinis yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 ir 2007–2013 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“.

 

Patikros vietoje metu paramos gavėjas privalo leisti Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems darbuotojams atlikti patikrą ir pateikti cukraus įsigijimo dokumentus.

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis telefonu (8 443) 25 963, bei elektroniniu paštu  g.zukauskiene@mazeikiai.lt.

 

Mažeikių rajono savivaldybės informacija

 

{parasas}