Ilgąjį savaitgalį dirbs daugiau policijos pareigūnų

Artėjančiam Joninių savaitgaliui intensyviai ruošiasi ir šalies policija.

Ilgųjų savaitgalių metu, lyginant su įprastomis poilsio dienomis, padaroma gerokai daugiau nusikalstamų veikų, ar kitų viešosios tvarkos pažeidimų, dėl neatsakingo transporto priemonių vairuotojų elgesio įvyksta tragiškos eismo nelaimės.

Todėl siekdami tinkamai užtikrinti viešąją tvarką, žmonių ir eismo saugumą, suaktyvinti teisės pažeidimų prevenciją, birželio 23-26 dienomis visoje šalyje bus organizuojamos sustiprintos policinės priemonės viešajai tvarkai užtikrinti ir nusikalstamoms veikoms užkardyti, maksimaliai panaudojant policijos įstaigos visų padalinių pareigūnų pajėgas.

 

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į masinių susibūrimų ir šventinių renginių organizavimo vietas, jose esančius neblaivius, apsvaigusius, nepilnamečius asmenis. Vietos žiniasklaidos priemonėse ir teritorinių policijos įstaigų tinklalapiuose bus teikiama informacija apie draudimą viešosiose vietose vartoti alkoholinius gėrimus, priminta atsakomybė už šios rūšies pažeidimus.

 

Prie barų, kavinių, visą parą dirbančių prekybos vietų, masinių žmonių susibūrimų vietų bus organizuojamos priemonės, skirtos transporto priemonių vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotinių, ar kitų psichiką veikiančių medžiagų tikrinti. Trumpalaikiai reidai bus organizuojami krašto ir rajoniniuose keliuose, miestuose, gyvenvietėse, kaimo vietovėse.

 

Masiniuose renginiuose į pagalbą bus pasitelkiami policijos rėmėjai, Šaulių sąjungos, kitų visuomeninių organizacijų nariai.

 

PD prie LR VTM informacija

 

{parasas}