Pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimas Mažeikių rajone

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja, kad rajono žemdirbiai aktyviai deklaruoja pasėlius ir žemės ūkio naudmenas.

Gegužės 20 d. duomenimis, seniūnijoms ir Žemės ūkio skyriui žemdirbiai pateikė 1443 paraiškas. Tai sudaro beveik pusę 2010 metais deklaravusiųjų (2010 m. rajone pasėlius deklaravo 3341 pareiškėjas).

 

„Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiška“ teikiama iki 2011 m. birželio 15 dienos. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2011 m. liepos 11 d. Kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma bus sumažinama 1 procentu.

 

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Šimkienė nurodė, jog pareiškėjai, kurie naudojasi elektronine bankininkyste, paraiškų pateikimo laikotarpiu, gali jungtis prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) adresu: http://paseliai2011.vic.lt ir patys užpildyti paraiškos elektroninę formą bei ją patvirtinti.

 

Užpildžius paraiškos elektroninę formą, būtina atspausdinti paraiškos registravimo dokumentą ir jį pasirašyti bei per 10 darbo dienų išsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) (Kudirkos g. 18, Vilnius). Pareiškėjui parašu nepatvirtinus duomenų teisingumo ir vėliausiai iki 2011 m. liepos 11 d. neišsiuntus paraiškos registravimo dokumento, paraiška bus atmesta.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}