Rajono politikai ir medikai dalyvavo bendruose mokymuose

Kaip informavo Mažeikių savivaldybės ryšių su visuomene skyrius, gegužės 13–14 dienomis Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė Irena Macijauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Čėsnienė, Savivaldybės gydytoja Irena Vaicekavičienė dalyvavo mokymuose „Visuomenės sveikata: teorija, praktika, politika“. Juose taip pat dalyvavo Skuodo ir Plungės politikai bei savivaldybių tarnautojai.

 

Pirmąją dieną mokymų dalyviai skyrė temai „Šiuolaikinė visuomenės sveikata“, antrąją – „Sveikatos politika ir sveikieji sveikatos politikos plėtros metodai“. Iš viso seminare dalyvavo 15 valstybės tarnautojų ir politikų. Dalyviai buvo aktyvūs, domėjosi pateiktais visuomenės sveikatos faktais ir naujovėmis, visuomenės sveikatos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesu bei šio proceso įgyvendinimo savivaldybėse galimybėmis.

 

Šiuolaikinės visuomenės sveikatos klausimus pristatė KU SvMF Visuomenės sveikatos katedros vedėjas dr. doc. A. Jurgutis ir šios katedros lektorė bei Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė J. Grubliauskienė.

 

Nacionalinės visuomenės sveikatos politiką, jos įgyvendinimo bei kokybės gerinimo klausimus pristatė LR Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius A.Ščeponavičius, o visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimo patirtimi vietiniame lygyje dalijosi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja J.Asadauskienė.

 

Mokymai vykdomi KU SvMF Visuomenės sveikatos katedros įgyvendinant projektą „Klaipėdos regiono vietinės valdžios administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo sveikatos srityje gebėjimų stiprinimas“ kartu su projekto partneriu Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru.

 

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansų subsidijų schema „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“.

 

{parasas}