Kasos aparatai Mažeikių turguose atsiras nuo gegužės 1 d.

Vyriausybė priėmė nutarimą, kad nuo gegužės 1 d. kasos aparatai turės būti naudojami prekiaujant maisto produktais visose dengtose turgavietėse, pastatuose, patalpose, kioskuose ir autoparduotuvėse, o be kasos aparatų prekiauti maistu bus leidžiama tik ten, kur nėra fizinių sąlygų – lauke.

Nauja kasos aparatų naudojimo tvarka užtikrins didesnį verslo skaidrumą, geresnę pajamų apskaitos kontrolę, sudarys galimybę tiksliai fiksuoti gautas pajamas ir kartu užkirs kelią nereglamentuotai, šešėlinei veiklai, bei geriau apsaugos vartotojų teises.

 

Policija primena ir įspėja-Lietuvos Respublikos įstatymai už Prekybą ar paslaugas be kasos aparatų numato administracinę atsakomybę.

 

Siūlome susipažinti su Administracinių teisės pažeidimų kodekso numatytomis sankcijomis už šio pobūdžio teisės pažeidimus.

 

163(3) straipsnis. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų

 

Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų įmonėse, įstaigose bei organizacijose, kuriose gyventojai už prekes ar paslaugas atsiskaito grynais pinigais, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus objektus, – užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų arba jų padalinių (filialų) vadovams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

 

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

 

2461 straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos nagrinėja šio kodekso 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1633–1638, 16310, 16312 straipsniuose, 1711 straipsnio pirmojoje dalyje, 1712 straipsnio pirmojoje dalyje, 172, 1721, 1729, 17210, 17216, 17220, 1731, 17310, 17311 straipsniuose, 1886 straipsnio pirmojoje dalyje, 21411 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

 

1) už šio kodekso 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1633–1638, 16310, 16312 straipsniuose, 1711 straipsnio pirmojoje dalyje, 1712 straipsnio pirmojoje dalyje, 172, 1721, 1729, 17210, 17216, 17220, 1731, 17310, 17311, 21411 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas ir jo pavaduotojas ar kitas viršininko įgaliotas asmuo;

 

2) už šio kodekso 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai.

 

Mažeikių rajono policijos komisariatas informuoja prekiautojus, jog nuo š. m. gegužės 1 d., kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnais bei kitomis institucijomis tikrins ar vykdomas Vyriausybės nutarimas „Dėl prekybos su kasos aparatais“ ir įspėja laikytis nutarimo, taip pat prašo gyventojų nelikti abejingiems šiam teisės pažeidimui ir, turint informacijos apie prekybą ar paslaugas be kasos aparatų atvejus, pranešti telefono Nr. 981 50, 980 80, 112 arba pasitikėjimo tel. Nr. 980 84.

 

Mažeikių rajono policijos komisariatas, viešosios tvarkos skyrius

 

{parasas}