Darbdaviams įstatymu uždrausta diskriminuoti vaikų ketinančius turėti darbuotojus

Darbdaviai negalės atsisakyti įdarbinti darbuotojų dėl jų ketinimų turėtų vaikų – tai numatanti speciali norma antradienį priimta Seime.

Už Darbo kodekso papildymą balsavo 65 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš, 10 susilaikė.

 

Kodekse įtvirtinta „darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis“.

 

Projekto iniciatorė socialdemokratė Aušrinė Marija Pavilionienė teigė, kad iki šiol buvęs teisinis reguliavimas sudaro prielaidas darbdaviui diskriminuoti įsidarbinti ketinantį asmenį dėl jo ketinimų planuoti šeimą.

 

Praktikoje dažni atvejai, kai ketinimas planuoti šeimą lemia darbdavio atsisakymą (nenorą) priimti darbuotoją į darbą arba atsisakymas planuoti šeimą tampa esmine sąlyga asmenį priimant į darbą.

 

NUORODA Į STRAIPSNĮ

 

{15min}