Akmenės rajone rasti dinozaurų laikų gyvūnų dantys

Akmenės rajone, Šaltiškių triaso periodo molio karjere, šalia eroduojamų juros periodo nuogulų, rasti trys stuburinių gyvūnų dantys.

Juos aptiko geologai Milda Mickutė ir Gžegožas Dubovskis. Dantys buvo tiriami, juos aprašė Andrej Spiridonov (Vilniaus universitetas).

Nustatyta, kad vienas iš surastų dantų priklauso neatpažintos rūšies rykliui, skelbiama Lietuvos geologijos tarnybos pranešime spaudai.

 

Kiti du dantys, kurių vienas yra 1,2 cm, o kitas – 1,4 cm ilgio, priklauso jūriniams ropliams, remiantis jų sandara, tikėtina – Goniopholis genties jūriniams krokodilams.

 

Radiniai galimi, nes Šaltiškių karjere šalia tipinės jūrų faunos liekanų gausių amonoidų, belemnitų, pilvakojų moliuskų ir pečiakojų, dažnai aptinkamos ir suanglėjusios sausumos augalijos liekanos.

 

Šių skirtingose aplinkose gyvenusių organizmų liekanų mišinys rodo, kad šioje teritorijoje klostėsi priekrantės jūrinės nuogulos.

 

Iki šiol Papilėje rastas tik vienas dinozaurų laikų (juros periodo) gyvūno stuburo slankstelis (saugomas Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto muziejuje).

 

Minėti radiniai liudija, kad juros periodo uolienose, kurios atsidengia Ventos regioniniame parke ir jo apylinkėse, tikėtina rasti ir dinozaurų liekanų.

 

NUORODA Į STRAIPSNĮ

 

{15min}