Nuodinga medžiaga išklotos gatvės

Šimtai žmonių gyvena šalia gatvės, kurios pagrindas prieš daugelį metų buvo išpiltas opoka, o ši paslėpta po žvyro sluoksniu. Greideriuojant žvyras atsidūrė šalikelėje ir gatvėje pasirodė opoka. Beveik kiekviename name yra sergančiųjų astma, bronchitu ir pan. Žmonės kvėpavimo takų ligomis serga todėl, kad opoka, kaip rišančioji statybinė medžiaga, patenka į kvėpavimo takus ir ten viską suklijuoja…

Mažaičių kaimo žmonės sukilo – gyvenimas šalia nuodais išpiltos gatvės baigsis arba mirtimi, arba geranoriška valdininkų pagalba, kurios niekaip nesulaukiama.

 

Nesibaigianti istorija su melo prieskoniu…

Beveik prieš trejus metus, 2008-ųjų kovo 22 dieną, Mažaičių kaimo gyventojai tuomečiui Pagėgių savivaldybės merui Kęstui Komskiui parašė prašymą, kurį pasirašė 42 gyventojai.

Mažaitiškiai skundėsi, kad vasaros metu šios gatvės sodybų gyventojai tampa neasfaltuoto kelio dulkių įkaitais. Esant palankiam vėjui, dulkės pasiekia ir toliau esančias sodybas. Tuo keliu nuolat didžiuliais greičiais „laksto“ šiuolaikiniai jauni automobilininkai, motociklininkai, važiuoja traktoriai, vilkikai ir kitokios transporto priemonės. Nėra jokių greitį ir transporto rūšis ribojančių kelio ženklų. Dėl begalės dulkių negalima išleisti į kiemą vaikų, lauke džiovinti skalbinių, atidaryti langus nei dieną, nei naktį.

Dulkės dusina žmones, sukelia įvairias ligas, alergijas, nukloja pakelės sodus, daržus ir kitą augmeniją. Todėl gyventojai prašė mero rasti galimybę padengti gatvę asfaltu.

Prašymą merui pasirašiusiųjų nutarimu buvo sudaryta keturių asmenų Mažaičių kaimo iniciatyvinė grupė (vadovė Elena Nausėdienė).

Meras K. Komskis netrukus jiems atsiuntė atsakymą. Cituojame (kalba netaisyta, – aut. pastaba):

„2006 metais Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis yra parengti Pagėgių savivaldybės gyvenviečių gatvių rekonstravimo projektai, kurių tarpe yra ir Jūsų prašyme paminėta gatvė. Šios gatvės sąmatinė vertė, įskaitant gatvės apšvietimo įrengimą yra virš vieno milijono litų.“

K. Komskis taip pat paaiškino, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos kasmet skiriamos savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontui bei priežiūrai. Ir priminė, kad 2008 metais Pagėgių mieste vykdomas Nemuno žemupio vandentvarkos projektas, todėl po tinklų paklojimo pirmiausia reikės atstatyti gatves.

Gražiais žodžiais meras savo atsakyme teigė, kad Savivaldybės strateginiame plėtros plane yra numatyta išasfaltuoti Pagėgių miesto ir savivaldybės gyvenviečių gatves bei sutvarkyti infrastruktūrą. Už pastarosios priemonės įvykdymą ir finansavimą atsakingi Pagėgių savivaldybės administracija bei Lietuvos automobilių kelių direkcija.

K. Komskio atsakyme Mažaičių kaimo gyventojams taip pat parašyta:

„Savivaldybė 2007 METŲ GRUODŽIO MĖNESĮ pateikė paraišką Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl lėšų skyrimo minėtai priemonei įgyvendinti, tačiau FINANSAVIMAS NEBUVO SKIRTAS“.

Ar tikrai taip atsitiko? Mažaitiškiai po to parašė raštą ir į Vilnių. Kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Rimantas Araminas atsakė:

„Informuojame, kad skirti tikslinių programos lėšų Stoniškių seniūnijos Mažaičių kaimo gatvei asfaltuoti savo 2007 M. GRUODŽIO 13 D. RAŠTE Nr. R2–2045 Kelių direkcijai „Dėl pasiūlymo įrašyti į 2008 metų svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo sąrašą“ Pagėgių savivaldybė NEPRAŠĖ“.

Kelių direkcija rašte Mažaičių kaimo gyventojams taip pat paaiškino, kad „Kelių direkcijos generalinis direktorius, vadovaudamasis tvarkos aprašo 5.3 punktu, KASMET savivaldybėms SKIRIA programos lėšų jų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti“.

Kadangi šio Kelių direkcijos rašto kopija adresuota ir Pagėgių savivaldybei, „Šilokarčema“ linkusi manyti, kad šiuo atveju tiesa yra Kelių direkcijos pusėje. O dėl buvusio Pagėgių mero K. Komskio atsakyme mažaitiškiams išdėstytų faktų tikrumo galima abejoti…

Tuo pažadų istorija nesibaigė… „Pamario“ laikraščio 2009 metų birželio 30 dienos numeryje, buvusio korespondento E. Mieliulio straipsnyje „Skirtingi ataskaitų vertinimai“, rašyta apie 19-ame Tarybos posėdyje priimtus sprendimus. Vėlgi cituojame:

„Tarybos nariai be jokių ginčų pritarė paraiškų „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“, „Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra“, gatvių Šilgaliuose, MAŽAIČIUOSE, sporto aikštynų Lumpėnuose, Žukuose, kitų rengimui“.

Netrukus sueis dveji metai – Mažaičiuose gatvė kaip kėlė pavojingas dulkes, taip ir tebekelia…

Genocidas prieš gyventojus?

Elena Nausėdienė, Stoniškių bendruomenės pirmininko pavaduotoja, „Šilokarčemai“ pasakojo, kad ne kartą jai ir kitiems bendruomenės nariams yra tekę apie šią problemą kalbėti su seniūnu Stanislovu Bagdonu. Žmonės su ašaromis akyse prašė nors kuo nors pagelbėti, o jis tik labai gražiai viską prižadėdavo…

„Surinkome gyventojų parašus, išsiuntėme raštą į Savivaldybę. Iš pastarosios atsakymo darosi aišku, kad mūsų seniūnas neprašo jokios pagalbos“, – pasakojo E. Nausėdienė. – Laikraštyje paskelbė, kad tikrai mūsų gatvės sutvarkymas bus pradėtas, jau buvo mums paguoda – bus paskirti pinigai, tikrai asfaltuos mūsų gatvę. Deja, deja… Įvyko Savivaldybės biudžeto svarstymas. Ir Ričardas Bartkevičius, ir Vytautas Stanišauskas (abu jie gyvena Stoniškiuose, yra įtakingi asmenys Pagėgiuose) paskambino ir pasakė: „Jūsų projektas „iškrito“.

 

Nė vienas nenori mums padėti. Dėl tokio keliuko – tokios problemos! Čia lašas jūroje yra prieš milijonus… Daugelį metų visi dirbome Stoniškių tarybiniame ūkyje, gerovę kūrėme, o ką mes šiandien turime? Šitaip negalima su žmonėmis elgtis. Ir mūsų seniūnas buvęs bendradarbis – daugelį metų dirbome kartu.“

O dabar seniūnas, pasak mažaitiškio Juozo Linkevičiaus, kalba, kad namai yra tik vienoje gatvės pusėje, o turėtų būti abiejose pusėse. Todėl S.Bagdonas pasakęs, kad dėl šios priežasties tos gatvės neasfaltuosiąs.

J. Linkevičius pasakojo, kad Mažaičių gatvės pagrindas kažkada buvęs supiltas iš opokos. Daugelį metų greideriuojant žvyras iš lėto atsidūrė šalikelėje ir gatvėje pasirodė opoka. Beveik kiekviename name yra sergančiųjų astma, bronchitu, akmenlige. Dėl ko žmonės serga kvėpavimo takų ligomis? Ogi todėl, kad opoka, kaip rišančioji statybinė medžiaga, patekusi į kvėpavimo takus, ten viską suklijuoja!

Mažaičių gatvės gyventojai išvardijo daug pavardžių žmonių, kurie jau yra operuoti. Net viena visai jauna moteris jau astma serganti, kita anądien į ligoninę paguldyta. „Aš pats kasmet vis guliu ligoninėje, man sutrikęs kvėpavimas“, – teigė tas pats J. Linkevičius.

„Prašėme pernai kunigo, jog šis kalėdotų, kad visiškai nepapjautų žmonių. Čia baisus dalykas yra. Visi mes esame pasmerkti mirti. Tai yra sąmoningas genocidas prieš žmones. Nuo tų nuodų mes šiandien kenčiame visi“, – piktinosi viena mažaitiškė.

Gyventojų teigimu, Mažaičių kaime gyvena apie 300 žmonių.
Kelių tvarkymas – sudėtinga problema

Gretimame Rukų kaime gyvenantis vyriškis „Šilokarčemai“ pasakojo, kad gatvių ir kelių tvarkymas Pagėgių savivaldybėje yra sudėtinga problema.

„Ką oficialiai deklaruoja valdžios atstovai, tai nėra teisybė. Galima pateikti konkrečių faktų. Gyventojų raštų su prašymais ir kreipimasis yra ne vienas“, – teigė pašnekovas.

Pasak jo, praėjusios vasaros vidury Rėžių kaime ant kelio buvo išverstos didžiulės statybinio laužo, atvežto iš rekonstruojamo Šilgalių gyvenvietės kelio, krūvos.

„Norai lyg ir geri buvo – kažkas norėjo pataisyti Rėžių kaimo kelią, – bet kai tos krūvos išstovėjo mėnesį, sunerimę gyventojai kreipėsi į Savivaldybės administraciją. Jokie darbai nepajudėjo. Todėl vėliau buvo raštu kreiptasi į merą Virginijų Komskį – žmonės prašė padėti sutvarkyti tą kelią, išlyginti statybinio laužo kalną. Meras dar maždaug po mėnesio atsiuntė raštą, kad nėra galimybės ką nors padaryti, nes… neturi technikos tokiems darbams atlikti. O per tą mėnesį aš pats mačiau, kaip greideris du kartus buvo atvažiavęs ir lygino aplinkinius kelius“, – piktinosi Rukų kaimo gyventojas.

Pasak jo, Pagėgių valdžiai trūksta paprasčiausio geranoriškumo, žmonių supratimo. „Jie nesigilina į problemas, stengiasi jas atidėti, atmesti, kaip ir situacijoje dėl Mažaičių kaimo gatvės. Vyksta tik atsirašinėjimas, nėra jokio noro pagelbėti“, – sakė „Šilokarčemos“ pašnekovas.

Seniūnas kalba gražiai…

Stoniškių seniūnas S. Bagdonas, „Šilokarčemos“ pakalbintas, iš pirmo žvilgsnio atrodė kaip puikus tvarkdarys.

„Yra padarytas visų Stoniškių gatvių bendras projektas, prioritetine yra įrašyta centrinė Rukų gyvenvietės Mokyklos gatvė. Jau daugelį metų toje gatvėje vaikai, eidami į mokyklą, vos nepatenka į avarijas – nėra jokio šaligatvio, gatvė siaura. O vis dėlto tuo keliu eina daugiau nei 100 mokinių. Į prioritetus įrašiau, kad ta gatvė būtų asfaltuota, padarytas šaligatvis. Juk tuo keliu naudojasi vaikai, mūsų brangiausias turtas. Tos gatvės ilgis – daugiau nei kilometras. Praėjusių metų rudenį jau padariau naujus tos gatvės šviestuvus, tik iki šiol elektros tinklai jų dar nepajungė. Vėliau projekto tęstinumas priklausys nuo Savivaldybės strateginio plano, nes yra numatyta asfaltuoti visus Stoniškių kelius.

 

Mažaičių kaimo gyventojai nori, bet dabar nėra galimybių iš karto sutvarkyti visas gatves. Viskas eina palaipsniui. Ir aš gyvenu neasfaltuotoje Kamanos gatvėje, kuri yra seniausia Stoniškiuose. Šiandien taip pat laukiu eilės, kada bus išasfaltuota ta gatvė. Reikia iškentėti – ateis tas laikas, kada bus išasfaltuotos visos gatvės. Visi nori, bet iš karto tas viskas nėra daroma. Reikia galvoti, kaip vaikai saugiai patektų į mokyklą. O galvojama yra apie visus“, – aiškino seniūnas.

Bet ar tikrai yra galvojama apie visus? Vienas, ar su kuo nors pasitaręs seniūnas S.Bagdonas įrašė į „prioritetus“ Mokyklos gatvės asfaltavimą? Ar dėl to buvo tartasi su žmonėmis?

Stoniškių bendruomenės pirmininko pavaduotoja E.Nausėdienė „Šilokarčemai“ teigė:

„Ne, seniūnas mums nieko nesakė. Viskas buvo svarstoma uždarai. Ir mums buvo staigmena. Mokyklos gatvėje dar geras asfaltas. Kodėl šiandien jį reikia griauti ir tiesti naują, kai mes skęstam dulkėse. Mokyklos gatvė dar gali tokia būti 10 ir daugiau metų – joje tik kartais kokia duobutė pasidaro“.

Meras: „Projektai svarstomi viešai“. Ar tikrai?

V.Komskis „Šilokarčemai“ teigė, kad savivaldybėje yra daug neasfaltuotų gatvių. Vykdant projektus, pirmiausia žiūrima, kur didesnis eismo intensyvumas. Pasak V. Komskio, Mokyklos gatvėje bus sutvarkytas apšvietimas. Remontuoti tą gatvę pasirinkta todėl, kad tai yra dėl vaikų, nes jie į mokyklą turi ateiti saugiai.

V. Komskio teigimu, pėsčiųjų takas nuo Stoniškių gyvenvietės mokyklos link nepriklauso Savivaldybei, jį prižiūri Kelių direkcija. „Takelis yra blogas, todėl dėsime visas pastangas, jau kalbėjome ir su Kelių direkcija, kad jis būtų renovuotas. Todėl ir pasirinkti prioritetai: mokykla, vaikai“, – sakė meras.

Dar kartą pasidomėjus, kodėl Savivaldybės vadovai nesitaria su Stoniškių bendruomene, V. Komskis paaiškino:

„Mes visada tariamės su bendruomenėmis. Ir tie projektai visada yra viešai aiškinami. Ir meras su ataskaita važiuodamas visada pasako, kas pirmiau bus daroma. O vykdomi projektai yra viešai svarstomi.“

Ar tikrai Pagėgių savivaldybėje viskas daroma viešai? Tai kodėl tada bendruomenės pirmininko pavaduotoja teigė, jog viskas buvo svarstoma uždarai ir kad toks sprendimas bendruomenei buvęs staigmena?

Norėjome pakalbinti ir buvusį merą K. Komskį, bet susisiekti telefonu su juo nepavyko.

Faktai:

Opoka – puikus gamtinis absorbentas, labai gerai sugeria drėgmę ir kvapus. Opoka pasaulinėje rinkoje kaip mineralas yra mažai žinoma, tačiau turi gana plačias panaudojimo galimybes.
Ji naudojama šių produktų gamyboje:
– betono
– asfaltbetonio
– silikatinių plytų (gaminių)
– statybinių skiedinių
– glazūruotų keraminių plytelių
– klijų
– glaistų ir t. t.

Stasys BIELSKIS

 

{balsas2}