Dėl leidimo įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis išdavimo

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-428 patvirtinta Leidimo įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis išdavimo tvarka. Šios tvarkos privalo laikytis fiziniai ir juridiniai asmenys, laikantys Mažeikių rajone agresyvių veislių šunis.

Mažeikių rajono fiziniai ir juridiniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, laikantys, norintys įvežti  iš užsienio agresyvių veislių šunis ar jų mišrūnus, su asmens tapatybę liudijančiu dokumentu kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyrių (asmenų prašymų priėmimas („vienas langelis“)), pateikia patvirtintos formos prašymą (Tvarkos aprašo 1 priedas).

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

1. Gyvenamosios patalpos, kurioje laikomas (bus laikomas), agresyvus šuo, nuosavybės, dokumentai, gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentai;
2. Pažymos, kad už agresyvų šunį atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
3. Pažymos, kad už agresyvų šunį atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas;
4. Pažyma, kad atsakingas asmuo išklausė privalomą kursą agresyvių šunų turėtojams;
5. Raštiškas sutikimas privačiame name, daugiabučio namo bute kartu gyvenančių kitų šeimų visų pilnamečių asmenų laikyti agresyvų šunį nurodytu adresu;
6. Kiti papildomi dokumentai (šuns kilmės dokumentai, šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimas su įrašytu šuns identifikavimo numeriu, kovinių veislių šunims ir jų mišrūnams – pažyma apie šuns sterilizaciją, kt.).

 

PAŽYMAS IŠDUODA:

1. Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo – Seniūnijos pagal gyvenamąją vietą.
2. Dėl priklausomybės nuo alkoholizmo, narkomanijos, dėl psichinės ligos – Mažeikių rajono psichikos sveikatos centras, Laisvės g, 7, LT-89239, Mažeikiai, tel. pasiteiravimui (8 443)25 337.
3. Dėl teistumo (neteistumo) – Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, LT- 01510 Vilnius, tel. pasiteiravimui (8 5) 271 8656.
Prašymo forma, pažymos išdavimo tvarka pateikta internetiniame puslapyje:
  www.vrm.lt (TEISTUMO ( NETEISTUMO ) PAŽYMŲ IŠDAVIMAS)
4. Dėl išklausytos mokymo programos agresyvių šunų turėtojams – mokymą organizuoja ir pažymas išduoda: Gyvūnų globėjų asociacija, Šv. Gertrūdos g. 46, Kaunas. Kontaktinis asmuo – Loreta Čičirkienė, tel. (8 37) 322 333, (8 603) 25 580.

 

PASTABOS:

 

1. Leidimas išduodamas Kanceliarijos skyriuje, asmenų prašymų priėmime, prašymą pateikusiam už   agresyvaus šuns laikymą atsakingam ar jo įgaliotam asmeniui, pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pasirašius Atsakymų į gyventojų pasiūlymus, prašymus, skundus ir pranešimus įteikimo pasirašytinai registre.
2. Draudžiama:
2.1. įvežti į Lietuvos Respubliką:
2.1.1. kovinius šunis
2.1.2. kovinių veislių šunų mišrūnus
2.1.3. pavojingų veislių šunų mišrūnus,
2.2. veisti, dresuoti kovinių veislių šunis ir jų mišrūnus bei jais prekiauti.
3. Leidžiama:
3.1. įsigyti, laikyti ir vedžioti tiktai sterilizuotus kovinių veislių šunis ir jų mišrūnus;
3.2. dresuoti pavojingų veislių šunis tik turint leidimą įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis ir Lietuvos kinologų draugijos dresuotojo pažymėjimą.   
4. Visi agresyvių veislių šunys ir jų mišrūnai turi būti identifikuoti elektronine identifikavimo sistema (integriniu grandynu).

 

AGRESYVIŲ ŠUNŲ VEISLIŲ SĄRAŠAS

 

I. Kovinių šunų veislės ir jų mišrūnai              5. Amerikiečių buldogas
1. Amerikiečių pitbulterjeras                          6. Argentinos dogas
2. Bandogas (amerikiečių mastifas)               7. Fila Brasileiro (Brazilų mastifas)
II. Pavojingų šunų veislės ir jų mišrūnai         8.  Kangalas (Turkų aviganis)
3. Amerikiečių Stafordšyro terjeras               9. Kaukazo aviganis
4. Stafordšyro bulterjeras                             10. Pietų Rusijos aviganis

 

(Sarašas patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 (Žin., 2002, Nr. 32-1241).

 

{parasas}