Kariniai veiksmai Libijoje prasidėjo. Žuvo 48 žmonės

Prancūzijos, JAV, Didžiosios Britanijos, Kanados ir Italijos pajėgos Libijoje pradėjo karinius veiksmus. Karinei operacijai iš vadavietės Vokietijoje vadovauja JAV, ji pavadinta „Saulėtekio odisėja“ (Odyssey Dawn).

Tokį žingsnį koalicijos pajėgos žengė po to, kai Jungtinių tautų saugumo taryba priėmė rezoliuciją. Joje sakoma, kad, ginant civilius gyventojus, galimos bet kokios priemonės.

Karinių veiksmų pradžia šeštadienį: prancūzų aviacija apšaudė Libijos tankus, povandeniniai JAV ir britų laivai paleido daugiau nei 110 raketų Tomahawk.

Pranešama, kad Muamaras Kadhafi ir jo šeima yra saugioje slėptuvėje. Libijos žiniasklaida tvirtina, kad koalicijos pajėgos nužudė 48 žmones, dauguma jų – civiliai.

Izraelio portalas DEBCAfile praneša, kad M.Kadhafi gerai pasiruošė koalicijos puolimui. Savo aviacijos pajėgas jis išskirstė ir išslapstė slėptuvėse dykumoje. Todėl Europos šalių karinėms pajėgoms bus sunku pasiekti tikslą ir sunaikinti Kadhadi smogiamąją jėgą, kurią jis žada panaudoti Europos šalyse vykdydamas keršto planus. 

 

{15min}