Naujos KET baudos – lengvi spąstai kyšininkams?

Smulkius Kelių eismo taisyklių pažeidimus darantys vairuotojai dar du mėnesius mokės mažesnes baudas. Nors nuo sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pakeitimai, kurie numato galimybę pažeidėjams, pirmą kartą padariusiems nesunkų pažeidimą, mokėti perpus mažesnę baudą, tačiau sugriežtinta atsakomybė už pažeidimus bus taikoma tik po dviejų mėnesių – nuo kovo 1 d.

 


Kyšininkų anekdotas

Tuo tarpu vairuotojų bendruomenėje jau anekdotu virto situacijos įsivaizdavimas, kai pareigūnas pasiūlo mokėti pusę baudos.

„Jei pasiūlytų iškart, tai nė akimirkos nedvejočiau, kad prašo kyšio. Juk čia standartinė frazė, kad gal galima sumokėti mažesnę baudelę vietoje“, – toks ir panašūs juokeliai sklando internete ir viešoje erdvėje.

Tuo tarpu neįvardytas norėjęs likti eismo priežiūros pareigūnas tikino, kad jokių nesusipratimų kilti neturėtų, nes policininkai, nepaaiškinę situacijos, iškart tikrai nesiūlys mokėti pusę baudos.

„Vairuotojai turės galimybę sumokėti pusę baudos tik tuo atveju, jei anksčiau gautos nuobaudos bus pagal kitus ATPK straipsnius, nei tuo metu padarytas nusižengimas“, – teigė policininkas.

Painiavą kelia kodeksas

Prie netikėtai kilusios painiavos prisidėjo ir 1984 m. priimtas ir vis dar taikomas Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, kuris keičiamas ir pildomas taip dažnai, kad nesunku susipainioti, kuri teisės akto redakcija yra aktuali, teigiama teisės tinklalapio „Infolex“ pranešime.

Viešojoje erdvėje paplito informacija, kad nuo šių metų pradžios, įsigaliojus ATPK pakeitimams, ne tik atsiranda galimybė pažeidėjams, pirmą kartą padariusiems nesunkų pažeidimą, mokėti perpus mažesnę baudą, bet ir sugriežtinama atsakomybė už kai kuriuos Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Todėl nuo šių metų sausio 1 d. įsigalioję ATPK pakeitimai apima pasikeitusią administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarką, administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo ypatumus, baudos mažinimo galimybes. Tačiau didinti baudas už kai kuriuos Kelių eismo taisyklių pažeidimus numatyta ne nuo metų pradžios, o praėjus dviem mėnesiams, t. y. nuo kovo 1-osios.

Pavyzdžiui, pažeidus draudimą, vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis, nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d. vis dar taikoma 50–100 Lt bauda, kurią bus galima sumažinti iki pusės minimalios baudos dydžio (t. y. 25 Lt).

 

 

Tačiau bauda, lygi pusei minimalios baudos, bet ne mažesnė kaip dešimt litų, gali būti skiriama tada, kai administracinis nurodymas surašomas už tuos administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos straipsnio sankcijose numatyta ne didesnė kaip 3000 Lt maksimali bauda.

Administracinis nurodymas suprantamas kaip į ATP protokolą įrašytas pasiūlymas asmeniui savo noru sumokėti sumažintą baudą per 10 darbo dienų nuo ATP protokolo įteikimo dienos arba tam tikrais atvejais nuo ATP protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad administracinis nurodymas negali būti surašomas, jei straipsnio sankcijoje kaip pagrindinė ar papildoma administracinė nuobauda numatyta kitos rūšies negu bauda administracinė nuobauda, išskyrus įspėjimą, ir jei asmuo pakartotinai per metus padarė administracinį teisės pažeidimą, taip pat jei administraciniu teisės pažeidimu padaryta turtinių nuostolių, kurie nėra atlyginti.

Nuo 2011 m. kovo 1 d. už tą patį pažeidimą teks mokėti 100–300 Lt baudą, o pusę minimalios baudos sudarys jau 50 Lt.

 

 

{alfa2}