Į valstybės kasą neįplaukė 193 mln. litų

Valstietis.lt

 

Ekonominė krizė vėl neleidžia pasiekti užsibrėžtų planų ir surinkti planuotą šalies biudžetą. Per pirmąjį pusmetį į valstybės biudžetą surinkti 7 mlrd. 408,5 mln. litų, o buvo planuota – 7 mlrd. 602,3 mln. litų. Taigi į valstybės biudžetą per pusmetį neįplaukė 193,8 mln. litų arba 2,5 proc. mažiau pajamų nei buvo planuota.

 

Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per 6 mėnesius į valstybės biudžetą buvo surinkta 10 mlrd. 411,3 mln. litų pajamų (ES paramos lėšos – 3 mlrd. 2,8 mln. litų, praneša Finansų ministerija.

 

Per pirmą pusmetį daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio – 3 mlrd. 510,9 mln. litų. Pagal šį rodiklį planas įvykdytas 98,7 proc. Pelno mokesčio per 6 mėnesius surinkta 683,7 mln. litų – planas įvykdytas 94 proc. Akcizų įplaukos per šį laikotarpį – 1 mlrd. 618,2 mln. litų ir tai sudaro 99,3 proc. planuotų pajamų. Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 1 mlrd. 958,9 mln. litų – planas įvykdytas 96,8 proc.

 

Patvirtintame 2009 metų valstybės biudžeto plane numatyta gauti 22 mlrd. 879,8 mln. litų pajamų, iš jų 6 mlrd. 417,4 mln. litų – ES ir kitos paramos lėšos.
Seimui pateiktame patikslintame įstatymo projekte prognozuojamos šių metų valstybės biudžeto pajamos, įskaitant ES paramos lėšas – 20 mlrd. 925,6 mln. litų. Tai yra 1 mlrd. 954,2 mln. litų mažesnės pajamos, lyginant su patvirtintu šių metų biudžeto planu.

 

www.valstietis.lt